Pretraga

ano_grafDobrošli na internet prezentaciju Agencije za nadzor osiguranja, Crna Gora.

Agencija za nadzor osiguranja je nezavisno regulatorno tijelo osnovano u skladu sa Zakonom o osiguranju. Agencija vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, u cilju podsticanja razvoja tržišta osiguranja i obezbjeđenja adekvatne zaštite interesa osiguranika...

Agencija za nadzor osiguranja - Aktuelno

Saopštenje: Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

utorak, 18 oktobar 2016

IMG 2

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, Michael Brandstetter i Christian Eltner boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici VVO i Agencije za nadzor osiguranja razmijenili su informacije o aktuelnim trendovima na tržištima osiguranja, kao i o prvim iskustvima i planovima u transponovanju i implementaciji direktive Solventnost II, koja je u Evropskoj Uniji  počela sa primjenom 1. januara 2016. godine.  Predstavnici VVO su prenijeli svoja iskustva o preduzetim  aktivnostima usmjerenih ka edukaciji i promociji osiguranja, kao i o austrijskom iskustvu u deregulaciji cijena za osiguranje od autoodgovornosti.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju

ponedjeljak, 22 avgust 2016

Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl. list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju ("Sl. list CG", br. 55/2016 od 17. 08. 2016. godine), možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje o rezultatima polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 02 avgust 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u petak, 29. 07. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati ovdje.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor Komisiji za polaganje stručnog ispita, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 09. 08. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Milošem Simovićem, na broj telefona +382 20 513 502.

   

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

četvrtak, 21 jul 2016

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje: Skupština Crne Gore donijela je Odluku o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

ponedjeljak, 18 jul 2016

Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, imenovala je Branka Vujovića za predsjedinka Savjeta Agencije za nadzor osiguranja odlukom o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja broj 00-74/16-14/1. Odluku, objavljenu u Službenom listu CG br. 41/2016 od 06. 07. 2016. godine možete pogledati ovdje.

   

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

utorak, 12 jul 2016

1Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici FMA i Agencije za nadzor osiguranja su razmijenili informacije o  trendovima na tržištu osiguranja u 2015. i 2016. godini i o aktuelnim pitanjima i izazovima u radu supervizora, među kojima se kao najznačajnije izdvaja primjena directive Solvency II koja je u Evropskoj Uniji  počela 1. januara 2016. godine.

Na sastanku je takođe razgovarano i o poslovanju društava za osiguranje  u vlasništvu austrijskih grupa koja posluju u Crnoj Gori  i o daljem razvoju saradnje dva supervizora, naročito u vidu planiranog zajedničkog neposrednog nadzora.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

petak, 01 jul 2016

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Stručni ispit će se održati dana 29. jula 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije. 

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

srijeda, 29 jun 2016

Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 055/15 od 30.09.2015, 058/15 od 09.10.2015, 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara ("Sl. list CG", br. 038/16 od 23.06.2016), možete preuzeti ovdje.

   

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“

utorak, 14 jun 2016

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 11. maja 2016. godine u Zagrebu u organizaciji zagrebačkog „Instituta za osiguranje“. Glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, g-din Branko Barjaktarović je na Konferenciji održao prezentaciju aktuelnosti sa tržišta osiguranja Crne Gore, prakse nadzora tržišta osiguranja i ključnih izazova Agencije u narednom periodu. Pored navedenog, g-din Barjaktarović je učestvovao i na panel diskusiji koja je za temu imala izazove koji se postavljaju pred regionalne supervizore osiguranja u svijetlu EU Direktive Solventnost II. 

   

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu

srijeda, 08 jun 2016

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu", koji je održan od 19-22. maja 2016. godine na Zlatiboru. Pomoćnik direktora Agencije, g-đa Lidija Drobnjak, prvog dana Simpozijuma održala je prezentaciju na temu "Značaj nadzora za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Crne Gore". Pored plenarnog dijela, učesnici su imali priliku da prisustvuju okruglom stolu i razmijene iskustva na temu "ORSA i kako je primijeniti u Srbiji". Organizatori Simpozijuma su Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije.

   
pranje_novca_bann

ANO anketa

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji
regulativa2
obrasci2
Prigovor obrasci

Login Form

Joomla extensions by Siteground Hosting