Pretraga

ano_grafDobrošli na internet prezentaciju Agencije za nadzor osiguranja, Crna Gora.

Agencija za nadzor osiguranja je nezavisno regulatorno tijelo osnovano u skladu sa Zakonom o osiguranju. Agencija vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, u cilju podsticanja razvoja tržišta osiguranja i obezbjeđenja adekvatne zaštite interesa osiguranika...

Agencija za nadzor osiguranja - Aktuelno

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“

utorak, 14 jun 2016

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Barjaktarović i Miloš Simović učestvovali su na Konferenciji „Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“, koja je održana 11. maja 2016. godine u Zagrebu u organizaciji zagrebačkog „Instituta za osiguranje“. Glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja, g-din Branko Barjaktarović je na Konferenciji održao prezentaciju aktuelnosti sa tržišta osiguranja Crne Gore, prakse nadzora tržišta osiguranja i ključnih izazova Agencije u narednom periodu. Pored navedenog, g-din Barjaktarović je učestvovao i na panel diskusiji koja je za temu imala izazove koji se postavljaju pred regionalne supervizore osiguranja u svijetlu EU Direktive Solventnost II. 

   

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu

srijeda, 08 jun 2016

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Lidija Drobnjak i Marija Jovićević učestvovali su na XIV Međunarodnom simpozijumu "Upravljanje rizicima u osiguranju i bankarstvu", koji je održan od 19-22. maja 2016. godine na Zlatiboru. Pomoćnik direktora Agencije, g-đa Lidija Drobnjak, prvog dana Simpozijuma održala je prezentaciju na temu "Značaj nadzora za upravljanje rizicima na tržištu osiguranja Crne Gore". Pored plenarnog dijela, učesnici su imali priliku da prisustvuju okruglom stolu i razmijene iskustva na temu "ORSA i kako je primijeniti u Srbiji". Organizatori Simpozijuma su Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje aktuara Srbije.

   

Saopštenje: Predstavnici Agencije, Danilo Vujanović i Pavle Radonjić, prisustvovali su 11. zasijedanju konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralnoistočne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

utorak, 07 jun 2016

Predstavnici Agencije, Danilo Vujanović i Pavle Radonjić, prisustvovali su 11. zasijedanju konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralnoistočne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 16. maja 2016. godine u Varšavi, u organizaciji Poljskog supervizora u oblasti finansija (KNF).

Na konferenciji se razgovaralo o sljedećim temama:

·         kontrola prozivoda osiguranja i upravljanje

·         izazovi u primjeni mjera supervizora

·         direktno rješavanje odštetnih zahtjeva

·         upravljanje likvidnošću društva za osiguranje;

Konferenciji su prisustvovali predstavnici velikog broja institucija nadležnih za nadzor u oblasti osiguranja u ovim regionima, kojom prilikom su razmjenjivana dosadašnja iskustva i izazovi koji stoje pred regulatorima u predstojećem periodu.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

ponedjeljak, 06 jun 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u ponedeljak, 30. 05. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 06. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Marijom Jovićević, na broj telefona  +382 20 513 502.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

petak, 13 maj 2016

Spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

srijeda, 27 april 2016

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Stručni ispit će se održati dana 30. maja 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije.

NAPOMENA: 

Obavještavaju se sva lica koja su, polaganjem stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, održanog 30. 11. 2015. godine,  stekla pravo na ponovno polaganje DIJELA stručnog ispita, mogu ovo pravo iskoristiti  jedino u ovom ispitnom roku.

   

Podaci o bruto fakturisanoj premiji i riješenim štetama po vrstama osiguranja i po društvima za I kvartal 2016. godine (preliminarni podaci)

četvrtak, 21 april 2016

Podatke o bruto fakturisanoj premiji i riješenim štetama po vrstama osiguranja i po društvima za I kvartal 2016. godine možete preuzeti OVDJE.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja oglasila je slobodno radno mjesto za višeg savjetnika u sektoru za regulativu, licenciranje i opšte poslove

srijeda, 10 februar 2016

Konkurs možete pogledati na sajtu Uprave za kadrove Crne Gore.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja na 176 sjednici savjeta usvojila je nova interna akta

petak, 15 januar 2016

Sistem tarifa premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima možete preuzeti ovdje.

Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2016. godinu možete preuzeti vodje.

Pravilniik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje društvo za osiguranje dostavlja Agenciji sa prilozima možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru društva za osiguranje možete preuzeti ovdje.

Uputstvo za izradu godišnjeg izvještaja društva za osiguranje za potrebe nadzora možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje spisak sa rezultatima ispita Ekonomija

ponedjeljak, 11 januar 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u srijedu, 16. decembra 2015. godine, pristupili polaganju predmeta Ekonomija da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

   
pranje_novca_bann

ANO anketa

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji
regulativa2
obrasci2
Prigovor obrasci

Login Form

Joomla extensions by Siteground Hosting