Pretraga

ano_grafDobrošli na internet prezentaciju Agencije za nadzor osiguranja, Crna Gora.

Agencija za nadzor osiguranja je nezavisno regulatorno tijelo osnovano u skladu sa Zakonom o osiguranju. Agencija vrši nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, u cilju podsticanja razvoja tržišta osiguranja i obezbjeđenja adekvatne zaštite interesa osiguranika...

Agencija za nadzor osiguranja - Aktuelno

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 06 decembar 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u srijedu, 30. 11. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati OVDJE.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor ispitnoj komisiji, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 13. 12. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Nermom Kurtagić, na broj telefona  +382 20 513 502.

   

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 15 novembar 2016

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

petak, 04 novembar 2016

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Stručni ispit će se održati dana 30. novembra 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije. 

   

Saopštenje: Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

utorak, 18 oktobar 2016

IMG 2

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, Michael Brandstetter i Christian Eltner boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici VVO i Agencije za nadzor osiguranja razmijenili su informacije o aktuelnim trendovima na tržištima osiguranja, kao i o prvim iskustvima i planovima u transponovanju i implementaciji direktive Solventnost II, koja je u Evropskoj Uniji  počela sa primjenom 1. januara 2016. godine.  Predstavnici VVO su prenijeli svoja iskustva o preduzetim  aktivnostima usmjerenih ka edukaciji i promociji osiguranja, kao i o austrijskom iskustvu u deregulaciji cijena za osiguranje od autoodgovornosti.

   

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju

ponedjeljak, 22 avgust 2016

Prečišćeni tekst Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl. list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16), možete preuzeti ovdje.

Skeniran broj Službenog lista CG u kojem je objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju ("Sl. list CG", br. 55/2016 od 17. 08. 2016. godine), možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje o rezultatima polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

utorak, 02 avgust 2016

Obavještavaju se kandidati koji su u petak, 29. 07. 2016. godine, polagali stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, da rezultate polaganja mogu pogledati ovdje.

Kandidati mogu izvršiti uvid u svoj rad i uputiti pisani prigovor Komisiji za polaganje stručnog ispita, adresiran na predsjednika komisije, najkasnije do 09. 08. 2016. godine. Za uvid u test potrebno je prethodno dogovoriti termin sa sekretarom komisije, Milošem Simovićem, na broj telefona +382 20 513 502.

   

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

četvrtak, 21 jul 2016

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita i spisak kandidata koji polažu stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

   

Obavještenje: Skupština Crne Gore donijela je Odluku o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

ponedjeljak, 18 jul 2016

Skupština Crne Gore 25. saziva, na šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 28. juna 2016. godine, imenovala je Branka Vujovića za predsjedinka Savjeta Agencije za nadzor osiguranja odlukom o imenovanju predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja broj 00-74/16-14/1. Odluku, objavljenu u Službenom listu CG br. 41/2016 od 06. 07. 2016. godine možete pogledati ovdje.

   

Saopštenje: Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

utorak, 12 jul 2016

1Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore. Predstavnici FMA i Agencije za nadzor osiguranja su razmijenili informacije o  trendovima na tržištu osiguranja u 2015. i 2016. godini i o aktuelnim pitanjima i izazovima u radu supervizora, među kojima se kao najznačajnije izdvaja primjena directive Solvency II koja je u Evropskoj Uniji  počela 1. januara 2016. godine.

Na sastanku je takođe razgovarano i o poslovanju društava za osiguranje  u vlasništvu austrijskih grupa koja posluju u Crnoj Gori  i o daljem razvoju saradnje dva supervizora, naročito u vidu planiranog zajedničkog neposrednog nadzora.

   

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

petak, 01 jul 2016

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Stručni ispit će se održati dana 29. jula 2016. godine. Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije. 

   
pranje_novca_bann

ANO anketa

Da li imate povjerenja u crnogorsko tržište osiguranja?

ano_izvjestavanje_baner
Pristup informacijama
bann misljenja ANO
bann tablice mortaliteta
Plan-integriteta-bann
Putni nalozi-bann

ANO Kontakt

Ul. Moskovska 17A M/C1,
81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503

e-mail: agencija@ano.co.me

Banner lokacija
f_izvjestaji
regulativa2
obrasci2
Prigovor obrasci

Login Form

Joomla extensions by Siteground Hosting