Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Grawe neživotno osiguranje AD

Poslovno ime: Grawe neživotno osiguranje AD

Sjedište društva: Bul. Josipa Broza 23A, Podgorica, br. rješenja: 03-274/4-11 od 7. aprila 2011.

Vrsta osiguranja: neživotno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 896-2/08 od 23.01.2009.

PIB matični broj društva: 02096064

Registarski broj kod CRPS: 4-0000110 / 068

Podaci o kvalifikovanim imaocima: Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft, sa sjedištem na adresi Herengasse 18-20, Grac, Austrija - 100% akcijskog kapitala Swiss osiguranja AD Podgorica, br.03-741/7-20 od 18. 11. 2020. godine

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Ivan Lero, 03-140/2-20 od 27.03.2020.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Georg Schneider 03-211/3-22 od 28.04.2022. godine, Gorana Pavićević Ćetković, 03-211/4-22 od 28.04.2022. godine, Klaus Scheitegel, 03-211/5-22 od 28.04.2022. godine.

Poslovno ime i sjedište revizora: Crowe MNE D.O.O. Podgorica, Vučedolska br. 7, 03-302/2-21 od 28.04.2021, Vladimir Kavarić

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008. godina; 2009. godina 2010. godina 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017. godina; 2018. godina; 2019. godina. 2020. godina. 2021. godina.

Broj telefona: +382 20 657 300; +382 20 657 301

Web sajt: www.grawe.me Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map