Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Grawe osiguranje AD

Poslovno ime: Grawe osiguranje AD

Sjedište društva: Bul. Ivana Crnojevića 62/1, Podgorica, br.saglasnosti 03-1134/2-13 od 18. 11. 2013.

Vrsta osiguranja: životno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-392/5-09 od 4.09.2009.

PIB matični broj društva: 02416042

Registarski broj kod CRPS: 4-0007631

Podaci o kvalifikovanim imaocima: Grazer Wechselseitige Versicherung AG Herrengasse 18-20, Graz, Austria - 100%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Maja Pavličić, 03-1044/4-19 od 06.11.2019.

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Marko Mikić, 03-132/2-21 od 18. 03. 2021., Radivoje Rašović, 03-132/4-21 od 18. 03. 2021., Dr. Othmar Ederer, 03-132/3-21 od 18. 03. 2021.

Poslovno ime i sjedište revizora: "Reviko" DOO, Svetomir Aković, Radoja Dakića-City kvart, Lamela I/9-4, Podgorica, 03-118/3-22 od 23.03.2022.

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2008.godina2009. godina 2010. godina; 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina; 2017.godina; 2018. godina. 2019. godina. 2020. godina. 2021. godina.

Broj telefona: +382 20 210 790

Web sajt: www.grawe.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map