Saopštenje: Održana ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora

Ceremonija i seminar povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih I supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora’’ održani su danas, u utorak, 15. decembra 2009. godine u Hotelu Podgorica.

Projekat je finansiran iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA) u iznosu od 1,2 mil. eura, njime se upravlja od strane Delegacije EU u Crnoj Gori i biće implementiran u periodu od 18 mjeseci. Vodeća partnerska država članica EU, ovog projekta je Narodna banka Bugarske u konzorcijumu sa Centralnom bankom Kraljevine Holandije i bugarskom Komisijom za finansijsku superviziju.
Institucije korisnice su: Centralna banka Crne Gore, Komisija za hartije od vrijednosti I Agencija za nadzor osiguranja. Lider projekta sa strane korisnica je mr Milorad Katnić, pomoćnik ministra finansija.

Ciljevi Twinning projekta usmjereni su ka unapređenju efikasnosti institucionalnih i regulatornih kapaciteta finansijskih regulatora u njihovoj funkciji supervizije nad finansijskim tržištima, u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije.

Projekat će biti implementiran u četiri osnovne oblasti: nadzor nad bankarskim sistemom i finansijskom stabilnosti, u oblasti hartija od vrijednosti i penzionih fondova, osiguranja, kao i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugih oblika finansijskih krivičnih djela. Više od deset direktiva EU, kao i najbolja praksa zemalja članica biće transponovana i uvedena u nacionalno zakonodavstvo i operativni okvir institucija korisnica putem ovog projekta.

Institucionalni kapacitet korisnica biće ojačan kroz 630 dana obuke od strane 76 eksperata Narodne banke Bugarske, Centralne banke Kraljevine Holandije i bugarske Komisije za finansijsku superviziju.


Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori
PR služba Ministarstva finansija
Centralna banka Crne Gore
Komisija za hartije od vrijednosti
Agencija za nadzor osiguranja

 

twining_donors

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map