Uvodno izlaganje predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Vladimira Kavarića na seminaru povodom zvaničnog početka Twinning projekta ‘’Jačanja regulatornih supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora“

Poštovani predstavnici Vlade, dragi partneri tvining projekta,
Dame i gospodo,

Uvijek je zadovoljstvo učestvovati na skupovima povodom otpočinjanja novih poslova i projekata. Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da se ovaj projekat odnosi na izrazito izazovan zadatak, kao što je proces prilagođavanje evropskim standardima. Pored toga, partnerstvo sa ovako referentnim institucijama, uvijek je posebna obaveza i izazov.

Drago mi je što će Agencija za nadzor osiguranja, kao regulator tržišta osiguranja Crne Gore, biti korisnik ovog Tvining projekta. Usklađivanje crnogorskog finansijskog nadzornog okvira sa relevantnim evropskim standardima, nije samo cilj ovog projekta, već i jedan od naših osnovnih strateških pravaca.

Jačanje institucionalnog i administrativnog kapaciteta ključnih finansijskih institucija, ima suštinski značaj u procesu evropskih integracija, a potpuno usvajanje i primjena pravnih tekovina Zajednice nosi u sebi ogroman razvojni potencijal. Pripremanje za članstvo u Uniji ne posmatramo kao birokratski, administrativni i proceduralni proces, već kao suštinski proces pripreme za konkurentsku utakmicu na većem, širem i konkurentnijem tržištu. Evropsko tržište je prije svega šansa. Poslovanje na globalnom otvorenom tržištu zahtijeva i duboke suštinske promjene nas samih- pored promjena u praktičnim znanjima, to su i promjene navika, ponašanja i očekivanja. Agencija za nadzor osiguranja je spremna za takve izazove.

Svojim dosadašnjim i planiranim aktivnostima Agencija je fokusirana na sopstveno institucionalno jačanje u skladu s najboljom evropskom i međunarodnom praksom, a u cilju jačanja i rasta tržišta osiguranja. Jačanje konkurencije i proširenje ponude novih oblika osiguranja su osnovna obilježja crnogorskog tržišta osiguranja poslednjih godina. Očekujemo da će se ovakav trend dugoročno nastaviti, a da stagnacija uzrokovana globalnom ekonomskom krizom predstavlja samo oscilaciju na liniji pozitivnog razvojnog trenda.

Kretanja na crnogorskom finansijskom tržištu čiji je sastavni dio i tržište osiguranja, praćena izazovima globalne ekonomsko-finansijske krize, naglasili su potrebu za jačanjem i poboljšanjem nadzornog okvira. Razumijevanje i prenošenje relevantne evropske regulative i najbolje prakse su neizostavni elementi ovog procesa. Stoga, ovaj projekat dolazi u pravi čas.

Predviđene projektne aktivnosti koje se odnose na jačanje regulatornog i nadzornog okvira na tržištu osiguranja doprinijeće dugoročnoj stabilnosti finansijskog tržišta i ukupnom privrednom rastu.

Svjesni smo da je komunikacija i razmjena informacija značajan razvojni resurs. Stoga, mi u Agenciji za nadzor osiguranja, puno pažnje posvećujemo komunikaciji sa domaćim, regionalnim i međunarodnim institucijama. Očekujemo da će nam pružena tehnička i administrativna pomoć obezbijediti izgradnju dugoročnih i kvalitetnih odnosa sa evropskim i institucijama država članica Unije koje imaju zadatke kompatibilne našem.

Planirana obuka zaposlenih u Agenciji; ovladavanje tehnikama koje nudi nova direktiva “Solventnost II” i njeno transponovanje u nacionalno zakonodavstvo; zatim obuka zaposlenih u vezi sa temeljnim principima Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja; obuka u nadzoru kod obaveznog osiguranja u saobraćaju su neke od aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju djelotvornosti i efikasnosti regulatornih kapaciteta Agencije.

Projektnim aktivnostima značajna pažnja posvetiće se spriječavanju korišćenja subjekata na tržištu osiguranja, u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma. Dio aktivnosti u ovoj oblasti imaće za cilj poboljšanje regulatornog okvira i izgradnje nadzornih kapaciteta, kao i podizanje nivoa svijesti u osiguravajućim društvima i javnosti uopšte.

Sve ove aktivnosti doprinijeće krajnjem cilju projekta i postizanju dugoročne stabilnosti cjelokupnog finansijskog sistema, kao i jačanju njegovog razvojnog potencijala.

Zahvalni smo našim partnerima iz Evropske komisije, koji su ovaj projekat učinili mogućim. Vjerujem da ćemo zajedno sa kolegama iz Bugarske Nacionalne Banke, Holandske Banke i Bugarske Komisije za finansijski nadzor, uspješno ispuniti misiju projekta.

Na kraju, želim nam uspješan projekat, sa željom da se ovako uspostavljena komunikacija nastavi i nakon njegovog završetka.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map