Obavještenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju za kandidate koji su položili stručni ispit

Obavještavaju se kandidati koji su položili stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju da je za izdavanje ovlašćenja, shodno članu 60 i 71 Zakona o osiguranju („Službeni list Crne Gore“, br. 78/06 i 19/07), potrebno,  dostaviti sljedeće:

-          zahtjev za izdavanje ovlašćenja za obavljanje polsova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju (može se preuzeti sa sajta ili u prostorijama Agencije);

-          ovjerenu  fotokopiju  lične isprave;

-          dokaz o potpunoj poslovnoj sposobnosti  (izdaje Centar za socijalni rad);

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (Uvjerenje);

-          dokaz da licu nije izrečena mjera bezbjednosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda iz područnog organa za prekršaje);

-          dokaz da lice nije bezuslovno osuđivano za krivična djela protiv imovine ili privrede na kaznu zatvora dužu od 3 mjeseca (izadaje Uprava policije);

-          dokaz o izvršenoj uplati:  Naknada za izdavanje ovlašćnja iznosi 100€ i uplaćuje se na račun Agencije za nadzor osiguranja:    CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD Podgorica ; broj računa:  510-20252-06, sa naznakom: naknada za izdavanje ovlašćenja

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map