Međunarodna saradnja

Izrada novog Zakona o osiguranju koji je usklađen sa pravnim tekovinama Evropske Unije

Tokom prva tri kvartala projekta, glavne aktivnosti u okviru komponente osiguranja odnosile su se na izradu novog Zakona o osiguranju. Aktivnosti vezane za izradu Zakona precizno su podijeljene između eksperata Federalnog finansijskog nadzornog organa Njemačke (BaFin) i Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa). Tokom prethodnog perioda sprovođene su intezivne aktivnosti na izradi radne verzije novog Zakona o osiguranju usklađen sa direktivom Solvetnost II.

U okviru komponente osiguranja uspješno je realizovano 18 ekspertskih misija. Eksperti iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga i Federalnog finansijskog nadzornog organa Njemačke podijelili su svoja iskustva sa kolegama Agencije u procesu izrade novog Zakona. Takođe, ovaj period je obilježio početak saradnje sa Holandskom Narodnom bankom u izuzetno značajnim oblastima primjene direktive Solventnosti II i oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

23. april 2024. godine

Agencija za nadzor osiguranja učestvovala je na konferenciji "Crnogorski dani osiguranja - Novi horizonti osiguranja"

28. novembar 2023. godine

Agencija za nadzor osiguranja učestvovala na CESEE Insurance Conference 2023 sa opštom temom „Oblikovanje budućnosti tržišta osiguranja i nadzora“.

07. jul 2023. godine

U Agenciji za nadzor osiguranja organizovana ekspertska TAIEX misija za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa relevantnom regulativom EU.

03. jul 2023. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, Branko Barjaktarović i Ivana Šaranović-Jovićević održali su radni sastanak sa predstavnicima Centra Svjetske banke za reformu finansijskog izvještavanja (CFFR).

24. april 2023. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović u okviru aktivnosti na razvoju finansijske edukacije na Ekonomskom fakultetu UCG održale su gostujuće predavanje.

21. april 2023. godine

Crna Gora bila domaćin sastanka CESEE inicijative za oblas osiguranja - Budva.

20. april 2023. godine

Sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora tržišta osiguranja - Budva.

24. mart 2023. godine

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja učestvovala je na EIOPA konferenciji u Frankfurtu.

20. oktobar 2022. godine

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja učestvovala je na CESEE sastanku u Beču.

27. jul 2022. godine

Intenzivnijom saradnjom i komunikacijom jednostavnije do novog regulatornog režima.

20. jun 2022. godine

Potpisan memorandum između Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i Regulatornog tijela za finansijska tržišta Austrije (FMA).

07. jul 2020. godine

Susret crnogorskog i hrvatskog regulatora tržišta osiguranja.

05. mart 2020. godine

Susret rukovodstava crnogorskog i supervizora osiguranja Sjeverne Makedonije.

18. decembar 2019. godine

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) i Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBO) koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, boravila je u Beču u posjeti Austrijskom udruženju osiguravača (VVO).

02. decembar 2019. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se u Zagrebu sa dr Ante Žigmanom, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

04. septembar 2019. godine

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja, koju predvodi predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, boravi u Frankfurtu povodom učešća na prvom forumu EIOPA-e (Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje) i supervizora osiguranja zemalja Zapadnog Balkana.

23. jul 2019. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević, zajedno sa saradnicima, sastao se danas u Podgorici sa direktorom supervizije osiguranja austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Piterom Braumilerom

30. januar 2019. godine

Održan sastanak rukovodstva Agencije za nadzor osiguranja sa rukovodstvom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kao i izvršnim direktorima i predstavnicima društava za osiguranje

29. novembar 2018. godine

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

24. oktobar 2018. godine

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

18. oktobar 2018. godine

Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak na kojem je od strane predstavnika Udruženja osiguravača Austrije, prezentovano višegodišnje iskustvo Austrije u oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

20. jul 2018. godine

Obavještenje: Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom

17. jul 2018. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom, koji je boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti Agenciji

27. jun 2018. godine

Obavještenje: Kick-off konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“

25. april 2018. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“ , koja je održana 17. aprila 2018. godine u Zagrebu

14. novembar 2017. godine

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja prisustvovali su konferenciji „Current challenges for insurance markets and supervision in the Central, Eastern and South Eastern European region“ koja se održala 12 i 13. oktobra 2017. godine u Beču

14. novembar 2017. godine

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su boravili u radnoj posjeti Udruženju osiguravača Austrije (VVO)

13. oktobar 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su prisustvovali konferenciji „Current challenges for insurance markets and supervision in the Central, Eastern and South Eastern European region“ koja se, u organizaciji austrijskog supervizora finansijskih usluga Finanzmarktaufsicht (FMA), održala 12 i 13. oktobra 2017. godine u Beču

11. oktobar 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije, Biljana Pantović, direktorica i Lidija Drobnjak, pomoćnik direktora su boravili u radnoj posjeti Udruženju osiguravača Austrije (VVO)

24. jul 2017. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

09. jun 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović i Pavle Radonjić učestvovali su na 13. zasijedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

18. maj 2017. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Lidija Drobnjak učestvovali su na 15. Međunarodnom Simpozijumu na temu: Izazovi i perspektive tržišta osiguranja - 15 godina posle

06. decembar 2016. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujović, Biljana Pantović i Ivana Šaranović Jovićević učestvovali su na 12. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE), koja je održana 06. decembra 2016.godine na Bledu, u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Slovenije

13. oktobar 2016. godine

Predstavnici Versicherungsunternehmen Österreichs  (VVO) - Udruženja osiguravača Austrije, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

12. jul 2016. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore

03. oktobar 2015. godine

Predsjednik Savjeta Agencije, Branko Vujović, sa saradnicima, prisustvovao je 10. zasjedanju Konferencije supervizora za oblast osiguranja zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CESEE)

17. septembar 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Slovenije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

31. jul 2015. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

07. jun 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su prisustvovali XIII međunarodnom simpozijumu iz osiguranja na temu upravljanja katastrofalnim rizicima i održivi razvoj.

07. maj 2015. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja su učestvovali na II konferenciji o nadzoru osiguranja.

02. april 2015. godine

Predstavnici Savjeta eksperata Agencije za nadzor osiguranja Republike Makedonije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

11. februar 2015. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

17. oktobar 2014. godine

Održan je okrugli sto na temu „Osiguranje u poljoprivredi“

10. oktobar 2014. godine

Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja i Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore organizuje Okrugli sto na temu „Osiguranje u poljoprivredi“

1. avgust 2014. godine

Održan Radni sastanak predstavnika Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i predstavnika Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine

4. jul 2014. godine

Predstavnici Finanzmarktaufsicht (FMA) - austrijskog supervizora finansijskih usluga, na čelu sa g-dinom Braumüllerom, direktorom supervizije osiguranja, boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

11. jun 2014. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Branko Vujovic prisustvovao 7. zasijedanju CESEE u Orhidu

8. oktobar 2013. godine

Završeno 6. zasijedanje CESEE Inicijative u Budvi

4. oktobar 2013. godine

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore organizovaće šesti sastanak zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope

12. jul 2013. godine

Predstavnici austrijskog finansijskog relugatora (FMA), boravili su u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore.

2. april 2013. godine

Održan godišnji sastanak Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore sa društvima za osiguranje, Nacionalnim biroom osiguravača i Asocijacijom životnih osiguranja Privredne komore

6. decembar 2012. godine

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja - gospodin Branko Vujovic prisustvovao 4 sastanku CESEE ISI

7. novembar 2012. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Slovenije boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne Gore


17. - 18. oktobar 2012. godine


Prva međunarodna konferencija o razvoju tržišta životnih osiguranja


Prezentacije predavača sa Međunarodne konferencije o razvoju životnih osiguranja možete preuzeti ovdje:

1. Biljana Pantović, direktor Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

2. Peter Braumuller, predsjednik Međunarodnog udruženja supervizora i izvršni direktor Sektora za nadzor osiguranja i penzionih fondova u FMA

3. Peter Baier, načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju BAFIN

4. Wolfgang Rohrbach, profesot na Univerzitetu "Sigmud Frojd" u Beču

5. Klime Poposki, predsjednik Savjeta eksperata Agencije za nadzor osiguranja Makedonije

6. Ermin Nuhić, izvršni direktor Merkur osiguranja DD Sarajevo, BiH i predsjednik Odbora direktora Merukr osiguranja AD Podgorica, CG

7. Mojca Piškurič, direktor Službe za upravljanje rizicima Triglav osiguranja Ljubljana, Slovenija

8. Rene Knapp, glavni aktuar Uniqa grupe

Izlaganje gospodina Branka Vujovića, predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na Međunarodnoj konferenciji o razvoju tržišta životnih osiguranja možete preuzeti ovdje.

Agendu Prve međunarodne konferencije o razvoju tržišta životnih osiguranja: Mogućnosti i izazovi možete preuzeti ovdje.


7. avgust 2012. godine


Predstavnici austrijskog Regulatora finansijskih tržišta FMA – Finanzmarktaufsicht in Österreich boravili u radnoj posjeti Agenciji za nadzor osiguranja Crne GoreInstitucionalna saradnja

U cilju organizovanog, planskog i efikasnog izvršavanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Agencija kontinuirano radi na jačanju saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, nadležim za sektor osiguranja kao i nacionalnim supervizorima osiguranja.

 

Agencija za nadzor osiguranja je punopravni član u Međunarodnom udruženju supervizora osiguranja IAIS (International Association of Insurance Supervisors). Na ovaj način je Agenciji omogućeno uspostavljanje bliže saradnje i razmjena informacija sa supervizorima osiguranja u svijetu, što je od velikog značaja kad je u pitanju jačanje nadzora u ovom sektoru, a samim tim i unapređenje cjelokupne finansijske stabilnosti u zemlji. – www.iaisweb.org.

 

Agencija konstantno od svog formiranja preduzima korake na jačanju institucionalne saradnje i razmjene najbolje međunarodne prakse sa ostalim supervizorima iz okruženja, uspostavljanjem bilateralne saradnje sa njima. U cilju efikasnijeg obavljanja regulatorne funkcije, Agencija je ostvarila intenzivnu saradnju i kontakte sa regulatornim organom austrijskog finansijskog tržišta - FMA, Agencijom za osiguranje u Bosni i Hercegovini, Agencijom za osiguranje Republike Srpske, Agencijom za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za nadzor osiguranja Slovenije, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Narodnom bankom Srbije, Agencijom za nadzor osiguranja iz Makedonije i Centralnom bankom Republike Kosovo.

 

Memorandumi o razumijevanju potpisani su sa:

  • Regulatorom finansijskog tržišta Austrije – FMA -  download ;
  • Agencijom za nadzor osiguranja Slovenije - download ;
  • Hrvatskom Agencijom za nadzor finansijskih usluga - download ;
  • Agencijom za nadzor osiguranja Makedonije - download ;
  • Centralnom bankom Republike Kosovo - download .

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja učestvovala na CESEE sastanku u Beču

Crna Gora bila domaćin sastanka CESEE inicijative za oblast osiguranja

U Agenciji za nadzor osiguranja ogranizovana ekspertska TAIEX misija za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa relevantnom regulativom Evropske Unije

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map