26/04/2011 - Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju

Na osnovu čl. 60 i 71 Zakona o osiguranju („Službeni list Crne Gore“, br. 78/06) i Pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju („Službeni list Crne Gore“, br.47/09) Agencija za nadzor osiguranja objavljuje

 

 

OBAVJEŠTENJE

o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja,

odnosno posredovanja u osiguranju

 

 

I. Prijava za polaganje stručnog ispita sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Agenciji za nadzor osiguranja,  najkasnije do 13.05.2011. godine.

 

Obrazac prijave za polaganje ispita može se preuzeti sa sajta Agencija www.ano.me ili u prostorijama Agencije,  Kralja Nikole 27a/III, Podgorica.

 

Uz obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.)    ovjerenu diplomu – kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi i to:

a)      za poslove posredovanja u osiguranju najmanje viša stručna sprema;

b)     za poslove zastupanja u osiguranju najmanje srednja stručna sprema.

2.)    za strana lica ispravu kojom se dokazuje stepen obrazovanja ekvivalentan traženoj stručnoj spremi,

3.)    ovjerenu kopiju lične karte, a za strana lica ovjerenu kopiju pasoša;

 4.)    dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita.

 

Naknada za polaganje ispita iznosi 100€ i uplaćuje se na račun Agencije za nadzor osiguranja:  

 

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD Podgorica ;

broj računa:  510-20252-06,

sa naznakom: naknada za polaganje stručnog ispita.

 

II. Stručni ispit se polaže za obavljanje poslova:

  1. posredovanja i zastupanja u  osiguranju;
  2. posredovanja u osiguranju;
  3. zastupanja u osiguranju.

Program za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja objavljen je uz Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

 

Obavještenje o mjestu i vremenu polaganja ispita biće objavljeno na sajtu i oglasnoj tabli Agencije u ponedeljak 16. maja 2011. godine.

 

NAPOMINJEMO DA ĆE SE  PRIHVATATI  SAMO PRIJAVE SA KOMPLETNOM DOKUMENTACIJOM

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Agenciji za nadzor osiguranja na: 

tel: 020 442 824

fax: 020 442 830

 e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

PREDSJEDNIK SAVJETA

Branko Vujović, s.r

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map