Savjet Agencije za nadzor osiguranja dao saglasnost na Sistem tarifa i uslova za osiguranje vlasnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima

Savjet Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore je na sjednici održanoj dana 28. juna 2011. godine dao saglasnost na Sistem tarifa i uslova za osiguranje vlasnika motornih i priključnih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima (AO), predložen od strane Udruženja – Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore.

 

 

Novi Sistem tarifa AO predviđa povećanje bruto osnovne premije sa uključenim porezom na premiju za putnička vozila čija je snaga motora 33-44 kW (PR 4) sa 111,72€ na 118,47€, što reprezentuje rast od 6,04%. Navedeno povećanje najviše utiče na rast dijela bruto premije koji se koristi za isplatu šteta – tehničku premiju, koja je za putnička vozila čija je snaga motora 33-44 kW (PR 4) ostvarila rast sa 80,46€ na 88€ odnosno 9,37%.

 

Sistem tarifa AO definiše nove procentualne odnose unutar kategorija koje čine bruto premiju osiguranja na sljedeći način:

- tehnička premija osiguranja čini 78,74% od bruto premije osiguranja,

- doprinos za preventivu čini 1,57% od bruto premije osiguranja (odnosno 2% od tehničke premije),

- režijski dodatak čini 19,69% bruto premije osiguranja (odnosno 25% od tehničke premije).

Najveći iznos naknade, odnosno provizije, koji se može platiti za poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, kao i za vršenje drugih poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja iznosi do 10% od bruto premije osiguranja, a od 1. januara 2014. godine će iznositi najviše 5% od bruto premije osiguranja.

 

Sistem tarifa i uslova za osiguranje AO stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a primjenivaće se od 15-tog dana od dana objavljivanja.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map