Saopštenje: Uspješno okončan twinning projekat u Crnoj Gori

twinning_anoNarodna banka Bugarske (BNB) i Ministarstvo finansija Crne Gore, Centralna banka Crne Gore (CBCG), Agencija za nadzor osiguranja i Komisija za hartije od vrijednosti danas su uspješno okončali dvogodišnji twining projekat MN 08 IB FI 01 “Jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta finansijskih regulatora”. Projekat je započet 30. novembra 2009. godine, a finansiran je od strane Evropske unije (EU) kroz “Instrument za pretpristupnu pomoć” sa budžetom u iznosu od 1,199.966.94 eura. Projekat je sprovodila BNB u konzorcijumu sa Bankom Holandije i bugarskom  Komisijom za finansijsku superviziju.

 

Glavni postignuti rezultati su sljedeći:

* Pripremljeno je 8 novih zakona – 3 zakona su usvojena u Parlamentu – Zakon o Savjetu za finansijsku stabilnost, Zakon o preuzimanju akcionarskih društava i Zakon o investicionim fondovima;

* Formiran je Savjet za finansijsku stabilnost i pripremljeni su akcioni planovi za upravljanje kriznim situacijama;

* Pripremljene su smjernice iz oblasti supervizije osiguranja, o sprovođenju samoprocjene osnovnih principa Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja (IAIS), kao i izvještaj o samoprocjeni osnovnih principa IAIS-a, planovi aktivnosti za posredne i neposredne kontrole, Izvještaj o procjeni, Master plan (Mapa puta) sa neophodnim zaključcima o mogućim načinima prenošenja i primjene  Direktive Solventnost II u Crnoj Gori i gap analiza nekih poglavlja Direktive Solventnost II; 

* Pripremljeni su: Akcioni plan za implementaciju Bazela II, nova Odluka o adekvatnosti kapitala, okvir za sprovođenje zahtjeva  Pilara 2 iz Bazel II Sporazuma o kapitalu banaka i odgovarajućih smjernica, priručnika i izvještajnih obrazaca. Ovo će omogućiti da CBCG planira svoje aktivnosti u narednih nekoliko godina i da odredi svoje prioritete;

* Pripremljene su Smjernice za prenošenje svih glavnih direktiva u oblasti hartija od vrijednosti i penzija, kao i 9 operativnih priručnika i metodoloških uputstava, a većina njih je već sprovedena, a održane su i 24 različite obuke uključujući i dvije međunarodne konferencije;  

* Pripremljeni su priručnici za kontrolu SPN/FT, programi kontrole, Memorandum o saradnji između institucija zemlje korisnice u vezi sa sprječavanjm pranja novca i finansiranja terorizma. 
Projekat je značajno doprinio usklađivanju crnogorskog sa zakonodavstvom Evropske unije u oblasti tržišta osiguranja, kontrole banaka, hartija od vrijednosti, penzija, investicija, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i jačanja finansijske stabilnosti i administrativnih kapaciteta.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map