Mišljenje Agencije u vezi sa postupcima javnih nabavki usluga registracije vozila

U vezi sa zahtjevima koji su nam prispjeli povodom sprovedenih postupaka javnih nabavki usluga registracije vozila, a koji obuhvataju vršenje tehničkog pregleda i zaključivanje ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju, Agencija za nadzor osiguranja daje sljedeće mišljenje:

Kao ponuđač usluga osiguranja po Zakonu o osiguranju (“Sl. list RCG”, br. 78/06 i 19/07) može se javiti samo lice koje za to ima odgovarajuću dozvolu Agencije.

Pošto lica koja mogu pružati usluge osiguranja nemaju mogućnost da se bave bilo kojom drugom privrednom djelatnošću, objedinjen postupak nabavke usluga tehničkog pregleda i osiguranja vozila podrazumijevao bi najmanje dva učesnika, koji bi zajednički nastupili, pri čemu o svim elementima osiguranja može pregovarati isključivo ono lice koje je za to po Zakonu o osiguranju ovlašćeno.

Pružaoci usluga tehničkog pregleda ne mogu nuditi usluge osiguranja, jer im po Zakonu o osiguranju nije dozvoljeno da se bave prodajom osiguranja.

U vezi sa elementom cijene obaveznog osiguranja, naglašavamo da je najniža premija obaveznog osiguranja, shodno članu 5 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, određena Sistemom tarifa premija za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima, na koju je saglasnost dala Agencija (22. 07. 2011. godine).

Ovako utvrđena minimalna premija za zaključivanje ugovora o obaveznom osiguranju, može biti korigovana jedino primjenom bonus-malus sistema, i to po isteku godine dana od početka primjene informacionog sistema pri Udruženju osiguravača. Osim bonusa i malusa predviđenog Sistemom tarifa, čija primjena još nije počela, drugih umanjenja premije ne može biti.

 

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map