Izlaganje gospodina Branka Vujovića, predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na Međunarodnoj konferenciji o razvoju tržišta osiguranja

DSCN1108Zadovoljstvo mi je da Vas u ime Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i društava koja se bave djelatnošću životnog osiguranja u Crnoj Gori, kao i svoje ime pozdravim, da Vam poželim dobrodošlicu na ovu Konferenciju i prijatan boravak ovdje u Budvi.

Tržište osiguranja u CG, iako u stalnom rastućem trendu, još uvijek je na niskom stepenu razvoja, upoređujući ga sa tržištima razvijenih zemalja, članica EU.Osnovna karakteristika našeg osiguranja je nizak nivo učešća premije životnog osiguranja i dominantno učešće premije neživotnog osiguranja. Taj odnos je približno 85% neživotnog, a 15% životnog osiguranja. Bez obzira na trend rasta životnog osiguranja iz godine u godinu ne možemo ni izbliza biti zadovoljni tim stanjem. Posebno imajući u vidu koliki uticaj može imati tržište osiguranja na BDP, na ekonomiju, finansijsku stabilnost, ali i koliku korist i sigurnost mogu imati građani CG.

Jedna od obaveza Agencije za nadzor osiguranja CG je da stvara uslove za razvoj tržišta životnog osiguranja, zbog svojih građana i naše ekonomije. Obaveza društava koja se bave životnim osiguranjem je da razvijaju tržište osiguranja, u smislu raznovrsnosti i kvaliteta ponude svojim klijentima.

Prepoznali smo dakle zajednički interes i potrebu da se bavimo razvojem tržišta životnog osiguranja. Zbog toga smo i organizovali ovu Konferenciju sa namjerom da promovišemo životno osiguranje, kao šansu, kao potrebu, kao mogućnost, kao interes građana CG, a ne promociju nijedne od institucija koje se bave osiguranjem u CG.

Učešće eminentnih autoriteta iz oblasti osiguranja, naših uvaženih gostiju, je prilika za edukaciju, za nove informacije i iskustva iz zemalja regiona, iskustava zemalja EU, edukacija za naše kolege iz društava za osiguranje, zastupnika, posrednika u osiguranju, naše medije, naše građane, za sve nas koji se bavimo osiguranjem.

Jedan od ključnih izazova u narednom periodu će biti priprema daljeg usaglašavanja sa direktivama EU, posebno kada je u pitanju solventnost II, kojom se nadzor i aktivnosti u osiguranju usmjeravaju na adekvatno upravljanje rizicima. Zbog toga će biti neophodan dalji razvoj kapaciteta Agencije ali i društava iz oblasti osiguranja za prihvatanje i primjenu evropskih standarda iz ove oblasti. To je još jedna potvrda potrebe održavanja ovakve i sličnih manifestacija iz oblasti osiguranja.

Agencija za nadzor osiguranja CG ima dobru bilateralnu saradnju sa kolegama i prijateljima iz našeg okruženja, ali i sa nekoliko zemalja EU, posebno Austrije i Slovenije. Nastavit ćemo tu saradnju na planu zajedničkih kontrola, učešća na koledž mitinzima na nivou grupe, društava čije su centrale van CG (u CG je 85% stranog kapitala u osiguranju), ali isto tako ćemo sarađivati i na obezbjeđenju tehničke pomoći, usavršavanju kadrova i metoda supervizije.

Posebno želim da istaknem saradnju sa predsjednikom Međunarodnog udruženja supervizora osiguranja i izvršni direktor za superviziju osiguranja i penzionih fondova, u austrijskom Regulatoru finansijskih tržišta gospodina Petera Braumuellera, kome se i ovom prilikom zahvaljujem na podršci koju nam pruža.

Iskustva naših uvaženih gostiju će nam pomoći da na bolji način sagledamo zajedničke izazove i mogućnosti razvoja životnog osiguranja.

Očekujem da će informacije i iskustva saopšteni na konferenciji biti inspirativna za sve učesnike na tržištu životnog osiguranja u Crnoj Gori, da se u narednom periodu, u većoj mjeri, posvetimo razvoju tržišta osiguranja.

Hvala Vam na pažnji!

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map