Obavještenje Agencije za nadzor osiguranja

Agencija za nadzor osiguranja je izradila prijedloge sljedećih podzakonskih akata:

1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnjanje rizika - Obrasci;

2. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja, posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga u osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova - Upitnik uz dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za dobijanje saglasnosti za sticanje/povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za osiguranje; Upitnik uz dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za dobijanje saglasnosti za imenovanje za izvršnog direktora, odnosno člana Odbora direktora u društvu za osiguranje;

3. Pravilnik o bližim uslovima za davanje bankama saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju;

4. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po vrstama osiguranja;

5. Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik;

6. Pravilnik o karakteristikama podređenih dužničkih instrumenata koji se mogu uključiti u dopunski kapital društva za osiguranje;

7. Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja - Obrasci;

8. Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje - Nacionalni biro osiguravača dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja.

Svi komentari, prijedlozi i sugestije na predložene pravilnike mogu se dostaviti Agenciji za nadzor osiguranja na adresu: Moskovska bb, Podgorica, fax: +382 20 513 503 i e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do ponedjeljka, 17. decembra 2012. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map