Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak na kojem je od strane predstavnika Udruženja osiguravača Austrije, prezentovano višegodišnje iskustvo Austrije u oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

NAS.urlSastanku su prisustvovali i predstavnici osiguravajućih društava koja se bave neživotnim osiguranjem, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Uprave policije. 

Naime, sektor osiguranja u kontinuitetu  sprovodi aktivnosti usmjerene na smanjenje broja neosiguranih, a samim tim i neregistrovanih vozila, u saradnji sa nadležnim državnim organima. Broj prijavljenih šteta i iznos naknada šteta isplaćenih od strane Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore u prethodnom periodu, a koje su prouzrokovane upotrebom neosiguranih vozila, ukazuju na potrebu sprovođenja daljih aktivnosti koje bi vodile ka smanjenju broja neosiguranih vozila.

Predstavnik Udruženja osiguravača Austrije Michael Brandstetter je izložio podatke o tržištu autoodgovornosti, zatim sistem registracije vozila, kao i pravne pretpostavke neophodne za funkcionisanje cijelog sistema. Ukazao je na neophodnost uspostavljanja adekvatnih baza podataka, kao i saradnju svih nadležnih organa i drugih pravnih lica uključenih u proces osiguranja i registracije vozila. Istakao je efikasnost modela, kako za građane tako i za ekonomiju, sa podatkom da je procenat neosiguranih vozila sveden na minimum tj. 0,01%.

Pored prilike da se upoznaju sa ovim modelom osiguranja i registracije vozila, učesnici su imali priliku i da razmijene mišljenja o crnogorskom modelu osiguranja i registracije vozila, kao i izazovima u ovom domenu.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map