Utvrđen Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja za 2019. godinu

Savjet ANO 30.6

Savjet Agencije za nadzor osiguranja održao je danas 303. sjednicu kojom je predsjedavao Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta. Na sjednici je, između ostalog, utvrđen Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja Crne Gore za 2019. godinu.

Tržište osiguranja u Crnoj Gori tokom 2019. godine zabilježilo je rekordne rezultate. Premija osiguranja je po prvi put prešla 90 miliona eura i na nivou je od 94,7 miliona, uz rekordni godišnji rast od 9,1%. Po prvi put od kad Agencija za nadzor osiguranja prati pokazatelje poslovanja društava za osiguranje, vrsta ‘’osiguranje života’’ je zabilježila najveći rast u apsolutnom iznosu. Imajući u vidu činjenicu da se radi o vrsti dobrovoljnog osiguranja, može se zaključiti da crnogorski građani sve bolje razumiju prednosti životnih osiguranja, a učešće grupe životnih osiguranja u ukupnoj premiji je jedan od glavnih pokazatelja kvaliteta tržišta.

I pored navedenog, crnogorsko tržište osiguranja posjeduje značajan potencijal za dalji rast i razvoj.

Učešće bruto fakturisane premije u ukupnom bruto društvenom proizvodu (penetracija osiguranja) je 1,93%, dok je EU prosjek gotovo četiri puta veći. Bruto fakturisana premija po glavi stanovnika (gustina osiguranja) iznosi 152,3 eura, dok je EU prosjek oko 2.200 eura.

Podaci ukazuju na visoku koncentraciju tržišta na veoma mali broj vrsta osiguranja, kao i na činjenicu da i dalje najznačajniju zastupljenost na tržištu osiguranja imaju obavezna osiguranja u saobraćaju.

Različita istraživanja u ovoj oblasti pokazala su da je nedovoljno razvijena svijest stanovništva i privrede o značaju osiguranja. Kultura osiguranja je zajednički cilj svih aktera u sektoru osiguranja. Zato je, na inicijativu Agencije za nadzor osiguranja, uz partnerstvo sa svim osiguravajućim kompanijama na crnogorskom tržištu i Udruženjem osiguravača, izrađena Komunikaciona strategija za jačanje kulture osiguranja u Crnoj Gori, koja daje ključne poruke i osnovne smjernice za dalje aktivnosti ka zacrtanom cilju - jačanju kulture osiguranja u Crnoj Gori. Inicijalni plan je bio da se sa implementacijom Strategije otpočne od 2020. godine, ali je zbog novonastale situacije prouzrokovane pandemijom i epidemijom zarazne bolesti COVID 19 implementacija odložena za period 2021-2023. godina. Osnovni cilj Komunikacione strategije je veća informisanost i edukacija građana i privrede o svim vidovima i prednostima osiguranja, posebno onih koji su strategijom prepoznati kao prioritetni. Informisani i edukovani sadašnji i potencijalni korisnici osiguranja imaće veći nivo povjerenja u sektor osiguranja i donijeće prave odluke shodno svojim specifičnim potrebama, što će imati pozitivne efekte i na razvoj tržišta osiguranja.

Na sjednici je usvojen i Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti. Društva za osiguranje mogu izdavati polise na obrascima štampanim shodno starom pravilniku ("Službeni list Crne Gore", br. 002/12), zaključno sa 31. avgustom 2020. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map