Sjednice Savjeta

331. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 05. 2021. godine održao 331. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3311. Odluka o uspostavljanju registra rizika za 2021.godinu i odredjivanju lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima za 2021.godinu;

2. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „ROGOŠIĆ INVEST“ DOO Podgorica;

3. Pravilnik o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

4. Tehničko uputstvo o načinu i formatu izvještavanja Agencije za nadzor osiguranja;

5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete;

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;

8. Odluka o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje;

9. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Aleksandri Perović, Anđeli Đurović, Ankici Vujnović, Srđi Džodžu i Zdravku Baošiću.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map