ANO vijesti

Saopštenje: Agencije za nadzor osiguranja održala sastanak sa predstavnicima Društava u cilju postizanja što optimalnijeg predloga za usvajanje Zakona o osiguranju

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore Marko Ivanović i Direktor Agencije Branko Barjaktarović sa rukovodiocima stručnih službi Agencije za nadzor osiguranja i predstavnicima svih devet osiguravajućih društava , održali su sastanak na kome su zajednički analizirali predloge za izmjenu Zakona o osiguranju koji su  pristigli tokom javne rasprave i obavili završne konsultacije u vezi sa predloženim izmjenama. Sastanak je organizovan u cilju postizanja što optimalnijeg predloga za usvajanje zakonskog okvira za buduće funkcionisanje tržišta osiguranja prije njegovog slanja na dalju procedure Vladi Crne Gore.

 

U Agenciji za nadzor osiguranja ogranizovana ekspertska TAIEX misija za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa relevantnom regulativom Evropske Unije

Eksperti iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA) u saradnji sa stručnim timom Agencije za nadzor osiguranja implementiraju TAIEX ekspertsku misiju za procjenu usklađenosti predloga novog Zakona o osiguranju sa regulativom Evropske Unije(»TAIEX Expert Mission on the assessment of the compliance of the Law on Insurance of Montenegro with the relevant EU acquis«). U okviru TAIEX misije eksperti će ocijeniti usklađenost nacrta Zakona o osiguranju Crne Gore naročito sa Direktivom 2009/138/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) i sa Direktivom 2016/97 Evropskog parlamenta i Savjeta o distribuciji osiguranja (IDD) i pružiti podršku za obezbijeđivanje pune usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske Unije.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, Branko Barjaktarović i pomoćnik direktora, Ivana Šaranović -Jovićević održali su radni sastanak sa predstavnicima Centra Svjetske banke za reformu finansijskog izvještavanja (CFFR)

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, Branko Barjaktarović i pomoćnik direktora, Ivana Šaranović -Jovićević, održali su radni sastanak sa predstavnicima Centra Svjetske banke za reformu finansijskog izvještavanja iz Beča (World Bank Centre for Financial Reporting Reform (CFRR)). Tema sastanka je bila prezentacija    nove ROSC metodologije za oblast računovodstva i revizije, koju primjenjuje Grupa Svjetske banke u okviru modula »Finansijski sektor: Institucionalni okvir za koroporativno finansijsko izvještavanje«. Na sastanku su razmatrane i mogućnosti daljeg razvoja saradnje, kao i aktuelne teme u domenu finansijskog izvještavanja, sa akcentom na primjenu novog standarda za oblast osiguranja, MSFI 17.CFFR 2023

Juče je u prisustvu predstavnika crnogorskih osiguravajućih društava održana prezentacija Nacrta predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koju je pripremio stručni tim Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore

Juče je u prisustvu predstavnika crnogorskih osiguravajućih društava održana prezentacija Nacrta predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju koju je pripremio stručni tim Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore. Sastanak je organizovan u cilju što bolje pripreme osiguravajućih društava za učešće u javnoj raspravi koju će otvoriti Ministarstvo Finansija Crne Gore nakon razmatranja predloženog teksta.

 

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - julski ispitni rok 2023. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Spomenki Đalović, sekretarki Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja učestvovala je na međunarodnom Samitu supervizora u osiguranju „2023 International Association of Insurance Supervisors Committee Meetings and Global Seminar”, koji se održao u Sijetlu u periodu 12-16. juna 2023. godine

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja učestvovali su na međunarodnom Samitu supervizora u osiguranju „2023 International Association of Insurance Supervisors Committee Meetings and Global Seminar”, koji se održao u Sijetlu u periodu 12-16. juna 2023. godine.

Međunarodno udruženje supervizora osiguranja (IAIS), čiji je Agencija član, je u saradnji sa domaćinom skupa, američkim Nacionalnim udruženjem komisionara osiguranja (NAIC), u navedenom periodu organizovala radne sastanke IAIS komiteta i globalni seminar na kojem se interaktivno diskutovalo o sljedećim temama:

•            Razvoj insuretech-a i njegov uticaj na tržište osiguranja i poslovne modele

•            Integrisanje klimatskih rizika u nadzorne prakse

•            Narastajući rizici u globalnom sektoru osiguranja

•            MSFI 17 i sistemi mjerenja solventnosti

•            Preuzimanje cyber rizika i operativni rizici

•            Skeniranje horizonta - prioriteti IAIS-a za 2025 i nakon toga

•            Osiguranje i katastrofalni rizici

•            Kapitalni standardi za sektor osiguranja: Finaliziranje globalnog standarda solventnosti

 

Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore uspješno realizovala praktičnu nastavu za tri studenta u okviru Projekta studentske stručne prakse

IMG 9173 studentiU Agenciji za nadzor osiguranja završena je praktična nastava za tri studenta završne godine Osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru Programa studentske stručne prakse Ekonomskog fakulteta, i to za studente Aleksandra Aleksića, Balšu Vukićevića i Luku Srzentića, a koja je obavljena tokom maja mjeseca 2023. godine.

Student Aleksandar Aleksić, pod mentorstvom mr Lidije Drobnjak i student Balša Vukićević, pod mentorstvom mr Ivane Šaranović Jovićević obavljali su jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije na modulu Makroekonomija, dok je student Luka Srzentić obavljao jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijski menadžment na modulu Mikroekonomija, pod mentorstvom mr Biljane Pantović.

Student Aleksandar Aleksić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao tržište osiguranja kao važan segment finansijskog tržišta sa aspekta učesnika na tržištu, pokazatelja putem kojih se vidi razvijenost i pozicija crnogorskog tržišta osiguranja u odnosu na tržišta osiguranja u državama Centralno – istočne Evrope, te analizirao poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Student Balša Vukićević je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao položaj društava za osiguranje kao važnih investitora na finansijskom tržištu Crne Gore,  sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu institucionalnih investitora, kako na crnogorskom tržištu, tako i u odnosu na društva koja posluju na razvijenim finansijskim tržištima.

Student Luka Sržentić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao poslovanje Agencije za nadzor osiguranja sa aspekta finansijskog poslovanja, kao i poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Studenti su tokom obavljanja praktične nastave imali priliku da teorijska znanja koja su stekli na navedenim predmetima tokom studija primijene u praksi u okviru poslovanja Agencije za nadzor osiguranja, te da unaprijede praktična znanja i vještine potrebne u profesionalnoj karijeri.

Agencija za nadzor osiguranja održala je radni sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava

Juče je održan sastanak sa direktorima osiguravajućih društava koje posluju u Crnoj Gori. U prijatnoj radnoj atmosferi, diskutovano je o izazovima i stanju na tržitu osiguranja u Crnoj Gori kao i o aktivostima Agencije za nadzor osiguranja vezanih za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih devet osiguravajućih društava.

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map