ANO vijesti

Agencija za nadzor osiguranja je, u saradnji sa društvima za osiguranje koja posluju u Crnoj Gori, sprovela drugu kvantitativnu studiju uticaja (QIS 2) odredbi direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih osiguravača

Uzimajući u obzir da je Crna Gora, kao buduća punopravna članica Evropske unije, obavezna da danom pristupa Evropskoj uniji započne sa primjenom direktive Solventnost II, Agencija za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija) je, u saradnji sa društvima za osiguranje koja posluju u Crnoj Gori, sprovela drugu kvantitativnu studiju uticaja odredbi direktive Solventnost II na poslovanje crnogorskih osiguravača.

Imajući u vidu da je riječ o veoma kompleksnom regulatornom okviru koji uvodi nove zahtjeve solventnosti, metodološki značajno različite od onih u postojećem regulatornom okviru Solventnosti I, Agencija je procijenila da je, prije implementacije novog regulatornog okvira, potrebno adekvatno pripremiti crnogorsko tržište osiguranja na ovu promjenu kako bi se, u periodu do pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji, crnogorski sektor osiguranja sveobuhvatno i u potpunosti prilagodio kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima Solventnosti II. Stoga je Agencija, nakon prve, sprovela i drugu kvantitativnu studiju uticaja, po ugledu na studije sprovedene u zemljama Evropske unije, sa ciljem testiranja uticaja kvantitativnih zahtjeva prvog stuba Solventnosti II na adekvatnost kapitala, tehničke rezerve, vrednovanje imovine i obaveza društava za osiguranje prema podacima društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine, kao i ocjene nivoa spremnosti i kapaciteta društava za osiguranje za implementaciju kvantitativnih zahtjeva Direktive Solventnost II. Za potrebu predmetne studije državne obveznice Crne Gore su tretirane kao obveznice države članice Evropske unije, odnosno kao da su rejtinga AAA.

U sprovođenju QIS 2 studije učestvovalo je svih devet društava za osiguranje, koliko ih posluje na tržištu Crne Gore, što ukazuje na svjesnost osiguravača o važnosti adekvatne pripreme za uvođenje Solventnosti II. Društva za osiguranje su se, prilikom vrednovanja imovine i obaveza, tehničkih rezervi, sopstvenih sredstava kao i obračuna kapitalnih zahtjeva, u značajnoj mjeri oslanjala na stručne kapacitete i iskustvo grupa, pa je preporuka Agencije da se, u narednom periodu, radi na daljem stručnom usavršavanju zaposlenih u osiguravajućim društvima te unaprjeđenju internih procesa, postupaka i infrastrukture.

Glavni uticaj na nivou tržišta osiguranja, u dijelu vrednovanja imovine i obaveza u skladu sa zahtjevima Solventnosti II u odnosu na trenutno vrednovanje, ogleda se u padu vrijednosti ukupne imovine za 3,33%, padu ukupnih obaveza za 7,67%, što je rezultiralo porastom viška imovine iznad obaveza za 6,94%.

Bruto tehničke rezerve na nivou svih učesnika QIS 2 studije, obračunate prema SII su manje za 8,25% u odnosu na SI obračun. Za obaveze neživotnih osiguranja bruto tehničke rezerve su manje za 26,57%, dok su bruto tehničke rezerve za obaveze životnih osiguranja veće za 10,23%.

Učesnici QIS 2 studije su zahtijevani solventni kapital (SCR) obračunali primjenom standardne formule. U strukturi zahtijevanog solventnog kapitala, osnovni zahtijevani solventni kapital čini 98,01%, dok je udio operativnog rizika 5,42%. Prilagođavanjem za sposobnost tehničkih rezervi i odloženih poreza da pokriju gubitke, zahtijevani solventni kapital je umanjen za 3,43%.

Posmatrajući strukturu osnovnog zahtijevanog solventnog kapitala za cjelokupno tržište, od rizika najznačajniji kapitalni zahtjev odnosi se na rizik druge ugovorne strane (40,17%), nakon kojeg slijede: rizik neživotnih osiguranja (39,04%), tržišni rizik (21,03%), rizik životnih osiguranja (19,4%) i rizik zdravstvenih osiguranja (8,38%). Efekat diverzifikacije na visinu osnovnog zahtijevanog solventnog kapitala je 28,02%.

Prema dobijenim rezultatima sprovedene QIS 2 studije u Crnoj Gori evidentan je pad racija solventnosti, odnosno racio solventnosti je prema SII obračunu smanjen sa 235,1% (koliko je iznosio prema SI obračunu) na 137,23%. Pad pokrivenosti zahtijevanog solventnog kapitala je evidentiran kako kod neživotnih osiguravača (sa 217% na 125,92%), tako i kod životnih osiguravača (sa 260,8% na 174,78%), što je bilo očekivano. No i pored toga, ovi rezultati predstavljaju poboljšanje u odnosu na rezultate prve kvantitativne studije uticaja (QIS 1), koja je rađena na osnovu podataka društava za osiguranje sa stanjem na 31. 12. 2018. godine, što govori da crnogorski osiguravači jačaju svoj kapital u odnosu na preuzete rizike iz poslovanja.

Posmatrano na tržišnom nivou, pokrivenost MCR kao odnos osnovnih prihvatljivih sopstvenih sredstava i iznosa minimalnog zahtijevanog kapitala, iznosi 228,83%. Kod životnih osiguravača predmetni pokazatelj iznosi 152,82%, a kod neživotnih osiguravača 287,85%.

Imajući u vidu potrebu da se, prije pune implementacije novog regulatornog okvira Solventnost II u Crnoj Gori, osiguravajuća društva adekvatno pripreme i prilagode kvantitativnim i kvalitativnim zahtjevima Solventnosti II, Agencija planira da sljedeću - treću studiju kvantitativnih uticaja sprovede u 2025. godini, na osnovu podataka društava za osiguranje sa stanjem na dan 31. 12. 2024. godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - februarski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Valentini Vujović, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Informacija o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik

Informaciju o visini kamatne stope iz člana 9 stav 3 alineja 1 Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i posebne rezerve životnih osiguranja kod kojih osiguranik preuzima na sebe investicioni rizik možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - januarski ispitni rok 2024. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-đi Javorki Raspopović, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

Održan sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava u vezi sa početkom primjene zahtjevnog međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja MSFI 17

Na sastanku sa predstavnicima osiguravajućih društava održanom 22.12.2023 godine, usaglašavane su buduće pripremne aktivnosti sektora osiguranja u vezi sa početkom primjene zahtjevnog međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja MSFI 17 počev od 01. januara 2026. godine. Osim predstavnika Agencije za nadzor osiguranja i predstavnika društava za osiguranje u aktivnostima radne grupe za MSFI 17 će biti uključeni i predstavnici Crnogorskog udruženja aktuara (CAD) i Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore (NBOCG). Društvima su prezentovani i rezultati istraživanja Agencije na temu stanja sajber bezbjednosti u društvima za osiguranje, a diskutovalo se i o ostalim pitanjima od značaja za aktuelni trenutak tržišta osiguranja.

 

Na Ekonomskom fakultetu održan drugi po redu Dan osiguranja

Polazeći od značaja djelatnosti osiguranja, te potrebe da se podigne svijest o potencijalnim rizicima kojima mogu biti izloženi pojedinci, odnosno društvo usljed katastrofalnih događaja (prirodnih katastrofa i onih koje uzrokuje čovjek), Agencija za nadzor osiguranja je, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, organizovala drugi po redu Dan osiguranja na Ekonomskom fakultetu.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Marko Ivanović, u uvodnom obraćanju je iskazao zadovoljstvo što se drugu godinu zaredom organizuje Dan osiguranja, uz očekivanja da će ovaj događaj na Ekonomskom fakultetu imati dugogodišnju tradiciju. Gospodin Ivanović je ukazao da je cilj ovogodišnjeg događaja da se studentima, predstavnicima akademske zajednice i industrije osiguranja, kao i široj javnosti predoče rizici i izazovi sa kojima se Crna Gora može suočiti kada su u pitanju katastrofalni događaji. Namjera organizatora je i da se ukaže na značaj finansijske pismenosti kada je u pitanju osiguranje, kao i da se studenti kroz svoj budući rad i profesionalno opredjeljenje zainteresuju za ovaj dio finansijskog sektora.

Prisutnima se obratio i Dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr Mijat Jocović, uputivši riječi zahvalnosti Agenciji za nadzor osiguranja za saradnju prilikom organizacije ovog događaja, koji je izazvao veliko interesovanje od strane studenata.

U radnom dijelu događaja održane su dvije prezentacije i panel diskusija na temu „Osiguranje i katastrofalni rizici“. Rudi Lipovec, predstavnik Triglav grupe, je govorio na temu „Katastrofalni događaji u Sloveniji 2023“, te ukazao na posljedice izazvane poplavama i bujicama u 2023. godini, izazove sa kojima se suočila Slovenija u saniranju istih i na ulogu i značaj slovenačkog sektora osiguranja u pokriću i isplati šteta nastalih od poplava i bujica. Mr Ljuban Tmušić, načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Direktoratu za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, je održao prezentaciju na temu „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“ dajući osvrt na značaj izvršene nacionalne procjene rizika prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa u Crnoj Gori, koja je završena decembra 2021. godine (https://media.gov.me/media/gov/2021/mup/nacionalna-procjena-rizika-elektronska-publikacija.pdf). Takođe, gospodin Tmušić je ukazao na buduće aktivnosti koje se na državnom nivou trebaju sprovesti kako bi Crna Gora imala adekvatan sistem upravljanja katastrofama.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja, mr Branko Barjaktarović, je moderirao panel diskusijom na temu „Osiguranje i katastrofalni rizici“, na kojoj su učešće uzeli: mr Jelena Kovačević, direktorica Sektora prodaje za stanovništvo i SME Lovćen osiguranja, Nebojša Šćekić, izvršni direktor Sava osiguranja, Dejan Bajić, izvršni direktor Generali osiguranja Montenegro, Vladimir Marković, izvršni direktor Uniqa neživotnog osiguranja i Petar Vujošević, zamjenik izvršnog direktora Grawe neživotnog osiguranja. Na panelu su razmotrene mogućnosti odnosno vrste osiguranja koje crnogorski sektor osiguranja pruža građanima, privredi i državi u cilju zaštite njihove imovine i posla od rizika katastrofa, uključujući i tehnološke rizike kao što su rizici od sajber napada, kako se može unaprijediti promocija osiguranja od katastrofalnih rizika u javnom prostoru, te način na koji se država može proaktivno uključiti kao održiva podrška sektoru osiguranja u preventivnom djelovanju na rizike od katastrofa.

Za oko dvjesta studenata Ekonomskog fakulteta koji su bili prisutni na događaju, organizovan je Kviz znanja tokom kojeg su odgovarali na pitanja iz oblasti osiguranja, kroz posebno pripremljenu aplikaciju. Najbolji su nagrađeni nagradama koje su obezbijedila društva za neživotno osiguranje.

Agencija za nadzor osiguranja učestvovala na CESEE Insurance Conference 2023 sa opštom temom „Oblikovanje budućnosti tržišta osiguranja i nadzora“

Na poziv Peter Braumüller-a (Generalnog direktora za osiguranje i penzione fondove u FMA), u Beču je 28.11.2023 održana diskusija CESEE Insurance Conference 2023 sa opštom temom „Oblikovanje budućnosti tržišta osiguranja i nadzora“. Pored pozdravnog govora izvršnog direktora FMA Eduard Müller-a i uvodnog izlaganja predsjedavajuće EIOPA Petra Hielkema, o sadašnjim i budućim izazovima za industriju osiguranja i superviziju u regionu CESEE razgovaralo se u nekoliko govora i panel diskusija. Jedan od moderatora panela “Budućnost osiguranja u regionu - mogućnosti i rizici” bio je Predsjednik savjeta ANO Marko Ivanović, hashtag#CESEE hashtag#osiguranje hashtag#nadzor

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju - decembarski ispitni rok 2023. godine

Obavještenje o prijavi za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o datumu, vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti g-dinu Milošu Simoviću, sekretaru Komisije za polaganje stručnog ispita, na broj tel: 020/513-502 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Literaturu koja je potrebna za polaganje stručnog ispita možete pronaći OVDJE.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map