ANO vijesti

Održan početni sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”

29112018 0129. novembra 2018. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Podrška regulaciji finansijskih usluga”. Projekat je finansiran iz Godišnjeg akcionog programa IPA-e za 2014. godinu za Crnu Goru (CAP 2014) u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 24 mjeseca, odnosno do novembra 2020. godine.

Sveobuhvatni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje stabilnih, održivih i efikasnih finansijskih usluga, sa ciljem pružanja podrške razvoju privatnog sektora i povećanju konkurentnosti ekonomije.

Aktivnosti će biti podijeljene na dvije različite komponente.

Komponenta 1 će se fokusirati na razvoj i instalaciju IT rješenja, odnosno softvera za Agenciju za nadzor osiguranja, uključujući i ekspertsku podršku za njegovo prilagođavanje i razvoj alata za nadzor, u skladu sa zahtjevima Direktive 2009/138/EZ o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II). 

Komponenta 2 će se fokusirati na razvoj IT rješenja, odnosno Službenog registra propisanih informacija kao zvanično odobrenog mehanizma u skladu sa Direktivom 2004/109/EC, za Komisiju za tržište kapitala, koji će omogućiti prikupljanje, čuvanje, objedinjavanje i pronalaženje propisanih informacija.

Ugovor za realizaciju projekta potpisan je sa firmom Compliant Risk Technology iz Hrvatske, u konzorcijumu sa Inter Solutio d.o.o i Strukturiranja d.o.o. iz Hrvatske. Ukupna vrijednost ugovora je 480.000 EUR, od čega finansiranje EU čini 90% a nacionalno kofinansiranje 10%. Projekat će biti implementiran putem indirektnog upravljanja sredstvima EU u Crnoj Gori, gdje je Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija ugovorno tijelo.

Početnom sastanku su, pored predstavnika ugovarača, prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za nadzor osiguranja, Komisije za tržište kapitala, kao i predstavnici Delegacije EU u Crnoj Gori. Na sastanku su predstavljene projektne aktivnosti, a razmatran je i okvirni radni plan za sljedeći period.

 

Datum objave: 29.11.2018  Autor: Ministarstvo finansija

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije u rubrici Stručni ispit - zastupnici i posrednici.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru komisije Nermi Nurković, na broj tel.: 020/513-502.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak iz oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

Agencija za nadzor osiguranja i Nacionalni biro osiguravača, 18.10.2018.godine u Hotelu „CentreVille“ u Podgorici, organizovali su radni sastanak na kojem je od strane predstavnika Udruženja osiguravača Austrije, prezentovano višegodišnje iskustvo Austrije u oblasti osiguranja od autoodgovornosti i registracije motornih vozila.

NAS.urlSastanku su prisustvovali i predstavnici osiguravajućih društava koja se bave neživotnim osiguranjem, kao i predstavnici Ministarstva finansija i Uprave policije. 

Naime, sektor osiguranja u kontinuitetu  sprovodi aktivnosti usmjerene na smanjenje broja neosiguranih, a samim tim i neregistrovanih vozila, u saradnji sa nadležnim državnim organima. Broj prijavljenih šteta i iznos naknada šteta isplaćenih od strane Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore u prethodnom periodu, a koje su prouzrokovane upotrebom neosiguranih vozila, ukazuju na potrebu sprovođenja daljih aktivnosti koje bi vodile ka smanjenju broja neosiguranih vozila.

Predstavnik Udruženja osiguravača Austrije Michael Brandstetter je izložio podatke o tržištu autoodgovornosti, zatim sistem registracije vozila, kao i pravne pretpostavke neophodne za funkcionisanje cijelog sistema. Ukazao je na neophodnost uspostavljanja adekvatnih baza podataka, kao i saradnju svih nadležnih organa i drugih pravnih lica uključenih u proces osiguranja i registracije vozila. Istakao je efikasnost modela, kako za građane tako i za ekonomiju, sa podatkom da je procenat neosiguranih vozila sveden na minimum tj. 0,01%.

Pored prilike da se upoznaju sa ovim modelom osiguranja i registracije vozila, učesnici su imali priliku i da razmijene mišljenja o crnogorskom modelu osiguranja i registracije vozila, kao i izazovima u ovom domenu.

Obavještenje: Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, Branko Vujović, sa saradnicima, susreo se sa direktorom supervizije osiguranja i penzionih fondova austrijskog regulatora finansijskih usluga - FMA, Peterom Braumüllerom, koji je boravio u jednodnevnoj radnoj posjeti Agenciji  17. 07. 2018. godine.

IMG 20180717 095529Teme sastanka bile su razmjena informacija o stanju na tržištima osiguranja Crne Gore i Austrije u toku 2017.godine, razvoj regulative u oblasti osiguranja, odnosno aktivnosti Agencije na daljem usaglašavanju regulatornog okvira sa zahtjevima direktive Solventnost II, sa posebnim osvrtom na implementaciju pravilnika kojim se uređuje izdvajanje poslova društava za osiguranje, kao i trendovi u razvoju regulative na EU nivou i razmjena iskustava i diskusija o aktuelnim pitanjima u radu supervizora osiguranja.

Tokom sastanka obostrano je iskazano zadovoljstvo dosadašnjom izuzetnom saradnjom dva supervizora i načelno dogovarani pravci daljeg razvoja  međuinstitucionalne saradnje.

Obavještenje: Kick-off konferencija povodom zvaničnog početka Twinning projekta „Podrška regulaciji finansijskih usluga“

Povodom zvaničnog početka Twinning projekta za “Podršku regulaciji finansijskih usluga” održana je Kick-off konferencija, koja je imala za cilj predstavljanje projekta svim učesnicima u finansijskom sistemu Crne Gore, kao i široj javnosti. Konferencija je održana 27. juna 2018. godine, sa početkom u 18:00 časova, u hotelu Crntre Ville, u Podgorici.

Twinning projekt „Podrška regulaciji finansijskih usluga“ finansiran je od strane Evropske unije i za cilj ima dalje usklađivanje zakonodavstva iz oblasti finansijskih usluga sa regulativom Unije i jačanje regulatornih i supervizorskih kapaciteta. Institucije korisnice projekta su: i Agencija za nadzor osiguranja, Centralna banka Crne Gore i Komisija za tržište kapitala. Projekat će trajati 24 mjeseca i realizovaće se u saradnji sa konzorcijumom, koga čine Njemačka savezna agencija za nadzor nad finansijskim uslugama (BaFin) i Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA), Banka Njemačke, Banka Holandije i Hrvatska narodna banka.

1 Bilja

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Biljane Pantović, direktora Agencija za nadzor osiguranja

2 Ivana

Ovdje možete preuzeti govor gdj. Ivane Šaranović Jovićević, pomoćnika direktora Agencije za nadzor osiguranja

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja izradila je nacrt Pripremnih smjernice o upravljanju društvima za osiguranje, koji možete preuzeti OVDJE.

Sve komentare, predloge i/ili sugestije na priloženi nacrt akta možete dostavili najkasnije do 29. juna 2018. godine, na adresu: Ul. Moskovska 17A M/C1, Podgorica, fax: +382 20 513 503 ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Saopštenje: Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi"

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, direktorica Biljana Pantović i pomoćnica direktora Nataša Raičević, učestvovale su na 5. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Izazovi i praksa nadzora društava za osiguranje u Jugoistočnoj Evropi“ , koja je održana 17. aprila 2018. godine u Zagrebu.

slika 1Na konferenciji se između ostalog razgovaralo o temama zaštite potrošača u sklopu Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) kako sa aspekta regulatora tako i potrošača, ključnim informacijama o PRIIP proizvodima, nadzor nad proizvodima i upravljanje njima (POG), posebnim aspektima korporativnog upravljanja, novinama u oblasti Solventnosti II, te pitanjima kvaliteta podataka i dr.

slika 2

Predstavnici regulatora i tržišta zemalja EU dali su osvrt na aktuelnu regulativu i trendove, a održane su i panel rasprave na kojima se razgovaralo okomunikaciji regulatora i osiguravača. Direktorica Biljana Pantović bila je jedan od govornika na temu „Pregled tržišta osiguranja jugoistočne Evrope - aktuelno stanje i trendovi” i učestvovala je na panelu  „Nacionalni nadzor u globalnom okruženju”.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici  regulatornih tijela i osiguravača iz 10 zemalja regije i EU.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map