ANO vijesti

Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore uspješno realizovala praktičnu nastavu za tri studenta u okviru Projekta studentske stručne prakse

IMG 9173 studentiU Agenciji za nadzor osiguranja završena je praktična nastava za tri studenta završne godine Osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru Programa studentske stručne prakse Ekonomskog fakulteta, i to za studente Aleksandra Aleksića, Balšu Vukićevića i Luku Srzentića, a koja je obavljena tokom maja mjeseca 2023. godine.

Student Aleksandar Aleksić, pod mentorstvom mr Lidije Drobnjak i student Balša Vukićević, pod mentorstvom mr Ivane Šaranović Jovićević obavljali su jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijska tržišta i institucije na modulu Makroekonomija, dok je student Luka Srzentić obavljao jednomjesečnu stručnu praksu u okviru predmeta Finansijski menadžment na modulu Mikroekonomija, pod mentorstvom mr Biljane Pantović.

Student Aleksandar Aleksić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao tržište osiguranja kao važan segment finansijskog tržišta sa aspekta učesnika na tržištu, pokazatelja putem kojih se vidi razvijenost i pozicija crnogorskog tržišta osiguranja u odnosu na tržišta osiguranja u državama Centralno – istočne Evrope, te analizirao poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Student Balša Vukićević je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao položaj društava za osiguranje kao važnih investitora na finansijskom tržištu Crne Gore,  sa posebnim osvrtom na njihovu ulogu institucionalnih investitora, kako na crnogorskom tržištu, tako i u odnosu na društva koja posluju na razvijenim finansijskim tržištima.

Student Luka Sržentić je u okviru dodijeljenog projektnog zadatka analizirao poslovanje Agencije za nadzor osiguranja sa aspekta finansijskog poslovanja, kao i poslovanje jednog društva za neživotno osiguranje na primjeru redovne godišnje posredne kontrole.

Studenti su tokom obavljanja praktične nastave imali priliku da teorijska znanja koja su stekli na navedenim predmetima tokom studija primijene u praksi u okviru poslovanja Agencije za nadzor osiguranja, te da unaprijede praktična znanja i vještine potrebne u profesionalnoj karijeri.

Agencija za nadzor osiguranja održala je radni sastanak sa predstavnicima osiguravajućih društava

Juče je održan sastanak sa direktorima osiguravajućih društava koje posluju u Crnoj Gori. U prijatnoj radnoj atmosferi, diskutovano je o izazovima i stanju na tržitu osiguranja u Crnoj Gori kao i o aktivostima Agencije za nadzor osiguranja vezanih za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih devet osiguravajućih društava.

 

XXI Međunarodni simpozijumu na temu „Tržište osiguranja u suočavanju sa krizom – mogućnosti i ograničenja“ održan je na Zlatiboru

Na XXI Međunarodnom simpozijumu na temu „Tržište osiguranja u suočavanju sa krizom – mogućnosti i ograničenja“ koji se održao na Zlatiboru od 1.do 4. juna 2023. godine ućešće su uzeli i predstavnici Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore. Tokom uvodnog izlaganja na skupu je govorio i Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja g-din Marko Ivanović.

Predstavnici ANO mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović- Jovićević su, u okviru aktivnosti koje Agencija preduzima na razvoju finansijske edukacije, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja, mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović- Jovićević, su u okviru aktivnosti koje Agencija sprovodi na razvoju finansijske edukacije u Crnoj Gori, dana 24. 04. 2023. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje na temu „Tržište osiguranja Crne Gore – uloga regulatora, učesnici i glavne karakteristike tržišta osiguranja i proizvodi osiguranja“. Studenti druge i treće godine Ekonomskog fakulteta koji prate predmete Finansijska tržišta i institucije, Finansijska i aktuarska matematika i Matematička ekonomija su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i nadležnostima Agencije za nadzor osiguranja kao regulatornog organa nadležnog za nadzor nad obavljanjem poslova iz djelatnosti osiguranja, djelatnošću osiguranja, učesnicima na tržištu osiguranja Crne Gore, grupama i vrstama osiguranja sa posebnim osvrtom na osiguranja motornih vozila i životna osiguranja, kao i sa i najnovijim trendovima na crnogorskom tržištu osiguranja.

Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu je jedna u nizu aktivnosti Agencije koje za cilj imaju povećanje nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori.

3

2

1

Saopštenje: Crna Gora bila domaćin sastanka CESEE inicijative za oblast osiguranja

Agencija za nadzor osiguranja bila je organizator 21. sastanka CESEE inicijative u oblasti osiguranja. Ova inicijativa okuplja regulatore osiguranja iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope, a sastanku koji je održan u Budvi prisustvovalo je oko 50 učesnika iz 14 zemalja Evrope.

Otvarajući sastanak, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević istakao je da se kohezijom i sinergijom učesnika sastanka, kroz razmjenu iskustava, znanja i nadzorne prakse doprinosi jačanju nadzornih organa, a svakako i boljoj percepciji subjekata nadzora u pogledu uređenosti tržišta osiguranja i kreiranja budućeg poslovnog ambijenta. Andrijašević je naglasio da regulatori osiguranja kroz ovakav format saradnje šalju i jasnu poruku tržištima da se njihovo poslovanje prati ne samo na nacionalnom nivou, već i na nivou grupacija kojima pripadaju osiguravajuće kompanije, što je veoma važno u nadzornim aktivnostima.

Crnogorska delegacija moderirala je segment sastanka na temu unit linked osiguranja, a osim toga razmijenjene su informacije i praksa koja je u primjeni u Crnoj Gori kad su u pitanju teme koje su moderirali predstavnici drugih država Evrope.

CESEE inicijativa u oblasti osiguranja ima karakter tradicionalnog okupljanja supervizora osiguranja iz Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope koja se održavaju dva puta godišnje, sa uvijek aktuelnim temama za supervizore kako iz zemalja članica EU, tako i iz zemalja kandidatkinja za članstvo.

 

Sastanak crnogorskog i austrijskog regulatora tržišta osiguranja

IMG 7abbefdda96c8114febe9cc39e592c2a V"Postepeno i pravovremeno usklađivanje sa EU regulativom u oblasti osiguranja najispravniji je put ka dostizanju standarda i zahjteva novog regulatornog režima Solventnost II", zaključak je sa sastanka rukovodstava Agencije za nadzor osiguranja i austrijske Agencije za nadzor finansijskih usluga (FMA).

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević i direktor Agencije Branko Barjaktarović susreli su se u Budvi sa šefom supervizije u austrijskom regulatoru osiguranja FMA, Piterom Braumilerom. Tokom sastanka razmijenjene su informacije o pokazateljima poslovanja dva tržišta osiguranja, sa posebnim akcentom na poslovanje kompanija sa austrijskim kapitalom u Crnoj Gori.
S tim u vezi, dogovorene su aktivnosti na razvoju dalje saradnje, prije svega u dijelu zajedničkih supervizorskih aktivnosti kao i razmjene najbolje prakse i iskustava u dijelu supervizije osiguranja.

Saradnja sa austrijskim regulatorom osiguranja posebno je značajna zbog činjenice da su pet od devet kompanija koje posluju na crnogorskom tržištu dio austrijskih osiguravajućih grupa, te da 77% premije fakturisane u grupi životnih osiguranja predstavlja premiju tri kompanije sa kapitalom iz Austrije koje posluju u toj grupi osiguranja.

Saopštenje: Agencija za nadzor osiguranja učestvovala na EIOPA konferenciji u Frankfurtu

Delegacija Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, koju je predvodio predsjednik Savjeta Agencije Uroš Andrijašević, a u čijem sastavu su bili i direktor Agencije, Branko Barjaktarović i saradnici, učestvovala je na konferenciji u organizaciji Evropskog nadzornog tijela za osiguranje – EIOPA, koja je održana u sjedištu EIOPA-e u Frankfurtu. Konferencija je okupila predstavnike supervizora osiguranja iz 10 nacionalnih nadzornih tijela iz Evropske unije i 10 jurisdikcija izvan Evropskog ekonomskog prostora, kao i predstavnike Evropske komisije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Inicijative za pristup osiguranju.

Konferencija, kojom je predsjedavala predsjednica EIOPA-e, Petra Hielkema, bila je usmjerena na razmjenu mišljenja o nadzornim iskustvima i praksama, naročito u vezi sa implementacijom regulatornog okvira utemeljenog na riziku, kao što je Solventnost II.

Predsjednik Savjeta Agencije, Uroš Andrijašević, učestovao je na panelu ''Izazovi na putu od nacionalnog zakonodavstva do evropskog okvira“, tokom koga je predstavio aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja i Crne Gore na implementaciji regulatornog okvira Solventnost II, koji će Crna Gora biti u obavezi da primjenjuje od dana članstva u Evropskoj uniji. Andrijašević je istakao da bez obzira na to što Crna Gora formalno još uvijek primjenjuje regulatorni okvir Solventnost I, izmjenama Zakona o osiguranju od prošle godine već su u nacionalni regulatorni okvir unešeni brojni elementi novog regulatornog režima, što je dodatno razrađeno podzakonskim aktima koje je Agencija donijela u prethodnom periodu. Posebno je istakao da je, imajući u vidu kompleksnost evropske regulative koja će značajno uticati na crnogorske osiguravače, naročito važno imati stalnu komunikaciju i dijalog sa tržištem osiguranja, kako bi se sagledali realni okviri i rokovi za implementaciju standarda i zahtjeva koji su u primjeni u Evropskoj uniji, te da se aktivnosti u tom smislu već sprovode na dva nivoa saradnje, prije svega kroz saradnju Agencije za nadzor osiguranja sa evropskim regulatorima, a dodatno i kroz saradnju crnogorskih osiguravajućih kompanija sa njihovim matičnim kompanijama i evropskim grupacijama čiji su dio, a koje već funkcionišu u režimu Solventnost II.

Konferencija je zaključena okruglim stolom o saradnji, uključujući obuku i izgradnju kapaciteta.

 

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Obrasce uz pravilnik možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 03. aprila 2023. godine.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map