ANO vijesti

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi“.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Nermi Nurkovic, na broj tel: 020/513-502, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su održale gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu na temu Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su, u okviru aktivnosti koje Agencija preduzima u domenu finansijske edukacije, dana 18. 04. 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje na temu „Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja“. Studenti druge i treće godine Ekonomskog fakulteta koji prate predmete Finansijska i aktuarska matematika, Finansijska tržišta i institucije i Aktuarska matematika su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i nadležnostima Agencije za nadzor osiguranja kao regulatornog organa nadležnog za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja, djelatnošću osiguranja, učesnicima na tržištu osiguranja Crne Gore, vrstama osiguranja sa posebnim osvrtom na obavezno osiguranje od autoodgovornosti i životna osiguranja i trendovima u razvoju crnogorskog tržišta osiguranja.

Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu je jedna u nizu aktivnosti Agencije koje za cilj imaju povećanje nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori.  

Obavještenje o postupcima razmatranja prigovora kod Agencije za nadzor osiguranja

Povodom nedoumica o primjeni norme koja omogućava  osiguranicima i drugim oštećenim licima podnošenje prigovora Agenciji za nadzor osiguranja, uočenih kod određenog broja prigovora primljenih od strane advokata koji zastupaju ta lica, a u vezi sa poukom o pravnom lijeku koju društva za osiguranje navode u prvostepenim i drugostepenim odlukama (odluke komisija za prigovore), Agencija ovim putem obavještava sve buduće podnosioce prigovora, koji namjeravaju da pokrenu sudski postupak protiv društva za osiguranje, da mogućnost podnošenja prigovora Agenciji za nadzor osiguranja ne predstavlja obavezan preduslov za eventualno pokretanje sudskog postupka.

Postupak po prigovorima pred Agencijom se u smislu načina vođenja i ishoda razlikuje od postupka koji se vodi shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova i koji je za sporove iz osiguranja obavezan, a vodi se pred Centrom za alternativno rješavanja sporova. Shodno navedenom, osiguranici i druga oštećena lica koja namjeravaju da pokrenu postupak pred nadležnim sudom protiv odluke osiguravajućeg društva, prije tog postupka imaju zakonsku obavezu pokretanja postupka isključivo pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

Agencija će u svakom slučaju nastaviti da pažljivo razmatra svaki primljeni prigovor i analizira sve navode istih, kako bi ustanovila da li je subjekt nadzora u tom pojedinačnom slučaju postupao shodno zakonskim odredbama, svojim internim aktima i uslovima osiguranja.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (dodatni ispitni rok)

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Žarku Vukoviću na broj tel: 020/513-502, 067/202-565 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su na snagu stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Prečišćene verzije navedenih propisa možete naći na sljedećem linku https://ano.me/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=110.

Saopštenje sa 346. sjednice Savjeta ANO: 2021. godina će biti rekordna za crnogorski sektor osiguranja

346Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 346. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog, donio je Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2022. godinu.


Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za 2022. godinu, utvrđuje se u iznosu od 3,91% od bruto fakturisane premije u 2021. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, kao i 0,39% od bruto fakturisane premije u 2021. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.


Savjet je, takođe, razmatrao pokazatelje poslovanja društava za osiguranje za 11 mjeseci 2021. godine. Društva za osiguranje su tokom tog perioda fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 90,3 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,1% odnosno za 4,4 mil. EUR više u odnosu na isti period u prethodnoj godini (u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna do sad, rast je 3,8%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 6,7%, odnosno za 4,5 mil. EUR više (u odnosu na 2019. godinu rast za 1,2% odnosno 841 hilj. EUR više). Premija životnog osiguranja je ostvarila pad za 1,1%, odnosno za 185 hilj. EUR manje u odnosu na uporedni period 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu premija je ostvarila rast od 16,6%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). S tim u vezi, Predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević istakao je da visina premije za 11 mjeseci tekuće godine ukazuje na najvjerovatnije rekordnu godinu kad je taj pokazatelj poslovanja u pitanju, imajući u vidu da je do sada rekordna bila 2019. godina, te da je u 2020. godini ostvaren blagi pad premije u odnosu na predpandemijsku godinu. ‘’Podaci nam ukazuju da se tržište osiguranja razvija i da pokazuje otpornost na eksterne i interne šokove, ali Agencija nastavlja još intenzivnije sprovođenje svojih aktivnosti u cilju održanja stabilnosti tržišta, imajući u vidu mogućnost da se negativni efekti pandemije po tržište osiguranja dese sa određenim vremenskim odmakom’’, zaključio je Andrijašević.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map