ANO vijesti

Agencija za nadzor osiguranja pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

Nacrt pravilnika, prateći prilozi i forma za dostavljanje komentara i sugestija mogu se preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 22. jula 2022.godine.

Saopštenje: Potpisan memorandum između Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i Regulatornog tijela za finansijska tržišta Austrije (FMA)

FMA Memorandum 2022"Potpisani memorandum samo je dogradnja veoma dobre osnove za saradnju koju smo već imali kroz prethodni sporazum sa austrijskom FMA. Memorandumom se dodatno stvaraju pretpostavke za razmjenu najbolje prakse, kao i frekventniju komunikaciju i saradnju sa jednim od najrespektabilnijih regulatora tržišta osiguranja u Evropi, a za Crnu Goru je posebno važna činjenica da se radi o regulatoru iz Austrije, s obzirom na to da u ukupnom akcijskom kapitalu crnogorskih društava za osiguranje kapital iz Austrije učestvuje sa 52%, a da pet od devet crnogorskih osiguravača ima matično društvo sa sjedištem u Austriji. ", istakao je Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta ANO.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i direktor za nadzor osiguranja i penzione fondove u Regulatornom tijelu za finansijska tržišta Austrije (FMA), dr Piter Braumiler, razmijenili su u Dubrovniku potpisan Memorandum o saradnji između crnogorske Agencije za nadzor osiguranja i austrijskog Saveznog ministarstva finansija i Regulatornog tijela za finansijska tržišta Austrije. Memorandumom je bliže definisana saradnja na osnovama zajedničkog povjerenja i razumijevanja u oblasti nadzora osiguravajućih društava na principima i procedurama najbolje evropske i međunarodne prakse. Između ostalog, Memorandumom je definisano vršenje zajedničkog posrednog i neposrednog nadzora nad osiguravajućim društvima u Crnoj Gori i Austriji, razmjena prakse vezane za nadzor i upravljanje proizvodima osiguranja, tehnička saradnja, posebno u nadzoru IT sistema i istraživanju i analizi podataka o tržištu osiguranja, kao i saradnja u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, ograničena na opseg nadležnosti i odgovornosti dva regulatora. Takođe, ANO i FMA će, u skladu sa raspoloživosti kadra i resursa, organizovati programe stažiranja, studijske posjete, obuke i tehničku pomoć potrebnu kako bi se pospješio razvoj nadzorne prakse u osiguranju i regulatorni okvir tržišta osiguranja, kako u Crnoj Gori, tako i u Austriji.

Razmjena potpisanih memoranduma organizovana je u okviru Globalnog seminara Međunarodne asocijacije supervizora osiguranja (IAIS) koji se održava u Dubrovniku.

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovana odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita.

Informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za dva slobodna radna mjesta

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za radna mjesta GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju i VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja.

Tekstove oglasa možete pogledati ovdje:

GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202235/

VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202237/

Obavještenje o javnoj raspravi povodom donošenja Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja.

Nacrt pravilnika i prateći prilozi mogu se preuzeti OVDJE, a komentari i sugestije se mogu dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 17. maja 2022.godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi“.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Nermi Nurkovic, na broj tel: 020/513-502, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su održale gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu na temu Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su, u okviru aktivnosti koje Agencija preduzima u domenu finansijske edukacije, dana 18. 04. 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje na temu „Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja“. Studenti druge i treće godine Ekonomskog fakulteta koji prate predmete Finansijska i aktuarska matematika, Finansijska tržišta i institucije i Aktuarska matematika su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i nadležnostima Agencije za nadzor osiguranja kao regulatornog organa nadležnog za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja, djelatnošću osiguranja, učesnicima na tržištu osiguranja Crne Gore, vrstama osiguranja sa posebnim osvrtom na obavezno osiguranje od autoodgovornosti i životna osiguranja i trendovima u razvoju crnogorskog tržišta osiguranja.

Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu je jedna u nizu aktivnosti Agencije koje za cilj imaju povećanje nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori.  

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map