ANO vijesti

Javna rasprava o Pravilniku o o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 23. decembra 2022. godine.

Održan okrugli sto ”Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 17 ‘’Ugovori o osiguranju’’ - primjena i izazovi''

Agencija za nadzor osiguranja organizovala je okrugli sto na temu ”Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 17 ‘’Ugovori o osiguranju’’ - primjena i izazovi''.

Okrugli sto je organizovan u cilju razmatranja ključnih izazova u procesu pripreme crnogorskog sektora osiguranja za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 – Ugovori o osiguranju, a takođe i primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9 – Finansijski instrumenti, posebno sa aspekta neophodnih resursa, koordinacije i saradnje svih relevantnih institucija i aktera na tržištu osiguranja, kao i adekvatnog vremenskog okvira za punu primjenu standarda.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević istakao je da se, nakon 2016. godine kad su evropski osiguravači uz velike napore implementirali novi regulatorni režim Solventnost II, 2017. godine novi izazov našao pred svjetskim osiguravačima, u vidu usaglašavanja konačnog teksta IFRS 17 – Ugovori o osiguranju. Naglasio je da se radi o standardu čiji su procijenjeni troškovi na nivou toškova za implmentaciju Solventnost II regulatornog okvira, te da se radi o veoma zahtjevnom procesu za sve osiguravajuće kompanije.

Tokom radnog dijela okrulog stola učesnicima se obratila generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa i revizora Crne Gore, Anastasija Boljević, prezentacijom na temu ''Osnovna načela IFRS 17 i povezanost sa IFRS 9''.

Učesnici okruglog stola bili su u prilici da se upoznaju i sa iskustvom Republike Hrvatske po pitanju pripreme za primjenu standarda, od strane Luke Matošića, rukovodioca Radne grupe Hrvatskog ureda za osiguranje za pripremu i prilagođavanje IFRS 17, kao i Ire Štivić iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (HANFA).

Osim toga, Biljana Pantović iz Agencije za nadzor osiguranja je učesnicima okruglog stola predstavila rezultate ankete koju je Agencija za nadzor osiguranja sprovela među crnogorskim osiguravačima, a po kojima je jedinstven stav svih crnogorskih osiguravača da bi primjenu i IFRS 17 i IFRS 9 (samo za sektor osiguranja), trebalo odložiti do 2026. godine.

Analizirajući iskustva drugih zemalja regiona Jugoistočne Evrope (prije svega Hrvatske i Slovenije) koje će IFRS 17 primjenjivati počev od 1. januara 2023. godine, a u kojima je proces intenzivne pripreme za primjenu navedenog standarda trajao nekoliko godina, kao i iskustvo Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je nedavno postignut međuinstitucionalni dogovor da se primjena IFRS 17 odloži za 2026. godinu, glavni zaključak okruglog stola je da se nadležnim tijelima uputi inicijativa za odlaganje primjene IFRS 17, kako bi se u međuvremenu tržište dodatno pripremilo za punu primjenu standarda. S tim u vezi, dodatna inicijativa odnosiće se i na odlaganje primjene IFRS 9 (isključivo za sektor osiguranja) do trenutka primjene IFRS 17, jer je zajednička ocjena svih aktera na crnogorskom tržištu osiguranja da bi primjena IFRS 9 ranije u odnosu na IFRS 17 pričinila probleme društvima za osiguranje u računovodstvenom dijelu, a da slična praksa ne postoji. U međuvremenu, radni tim sačinjen od predstavnika Agencije za nadzor osiguranja, Udruženja Nacionalni biro osiguravača, društava za osiguranje i Crnogorskog aktuarskog društva pripremio bi i sprovodio detaljan akcioni plan do pune primjene IFRS 17 i IFRS 9.

Javna rasprava o pravilniku o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 07. decembra 2022. godine.

Javna rasprava o Pravilniku o bližem načinu obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o bližem načinu obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 07. decembra 2022. godine.

Javna rasprava o Pravilniku o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Pravilniku o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje.

Nacrt pravilnika možete preuzeti OVDJE. Formu za dostavljanje komentara i sugestija možete preuzeti OVDJE.

Komentari i sugestije mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 14. decembra 2022. godine.

Održan Dan osiguranja na Ekonomskom fakultetu

Glavna slikaPolazeći od značaja djelatnosti osiguranja, kao i potrebe da se uloga osiguranja, ključni trendovi razvoja i izazovi koji stoje pred crnogorskim tržištem osiguranja kroz otvoreni dijalog približe studentima, akademskoj i stručnoj javnosti, Agencija za nadzor osiguranja u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore organizovala je Dan osiguranja.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević, u svom obraćanju osvrnuo se na nedavno potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom koji je rezultirao prvom zajedničkom aktivnošću, Danom osiguranja. Govoreći o tržištu osiguranja u kontekstu krize izazvane pandemijom Covid 19, Andrijašević je domaće tržište osiguranja ocijenio veoma kvalitetnim, i do sada rezistentnim na efekte pandemije. Prema njegovim riječima, jedinstveni smo u regionu po tome što sva domaća osiguravajuća društva pripadaju matičnim kompanijama čija su sjedišta u Evropskoj uniji, što je poseban kvalitet crnogorskog tržišta. Takođe, ukazao je na činjenicu da je gustina osiguranja, kao jedan od osnovnih pokazatelja razvijenosti i kvaliteta tržišta u regionu Zapadnog Balkana najveća u Crnoj Gori.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović je iskazao zadovoljstvo zbog toga što je ova, za privredu Crne Gore važna tema, okupila renomirane predstavnike tržišta osiguranja u Crnoj Gori, regulatora i predstavnike akademske zajednice. On je uputio riječi zahvalnosti Agenciji za nadzor osiguranja i svim osiguravajućim društvima zbog podrške koju su pružili prilikom pokretanja Alumni kluba Ekonomskog fakulteta, ističući da je jedan od najvažnijih, strateških ciljeva našeg fakulteta da poveže predstavnike uspješnih biznisa u Crnoj Gori sa najboljim studentima Ekonomskog fakulteta, budućim liderima.

U radnom dijelu događaja održane su dvije panel diskusije. Prvom panel diskusijom ''Proizvodi, karakteristike i trendovi crnogorskog tržišta osiguranja'' moderirala je prof. dr Milijana Novović Burić, dok su učesnici bili: Lidija Drobnjak, pomoćnica direktora Agencije za nadzor osiguranja; Nebojša Šćekić, direktor Sava osiguranja; Maja Pavličić, direktorica Grawe osiguranja, Matjaž Božič, direktor Lovćen osiguranja; Boris Šaban, direktor Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore i Ljubica Rafailović, direktorica društva za zastupanje u osiguranju WVP.

Moderator druge panel diskusije na temu ''Izazovi tržišta osiguranja - kuda dalje?'' bio je prof. dr Vladimir Kašćelan, a učesnici su bili: prof. dr Jelena Kočović, Ekonomski fakultet Beograd; Branko Barjaktarović, direktor Agencije za nadzor osiguranja; Nataša Janičić, predsjednica Crnogorskog aktuarskog društva; prof. dr Ana Lalević Filipović, Ekonomski fakultet Podgorica i mr Milan Raičević, doktorand na Ekonomskom fakultetu Podgorica.

Tokom prvog Dana osiguranja na Ekonomskom fakultetu, održana je i prezentacija Hrvoja Paukovića, direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, na temu ''Osiguranje katastrofalnih rizika''.

Za više od stotinu studenata Ekonomskog fakulteta koji su bili prisutni na događaju, organizovan je Kviz znanja tokom kojeg su odgovarali na pitanja iz oblasti osiguranja, kroz posebno pripremljenu aplikaciju. Najbolji su nagrađeni nagradama koje su obezbijedile sve crnogorske osiguravajuće kompanije

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovjde.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Nataši Backović Blečić, na broj tel: 020/513-502, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja i Ekonomski fakultet potpisali memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Mijat Jocović, potpisali su memorandum o poslovno-tehničkoj saradnji.

Memorandumom o saradnji predviđeno je da ANO i Fakultet, na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti i međusobnog informisanja sarađuju u organizaciji praktičnih predavanja na Fakultetu, praktične edukacije studenata u Agenciji, kao i u brojnim drugim projektima, posebno imajući u vidu zajedničke interese u oblasti razvoja i unapređenja kadrova u oblasti ekonomije, naročito osiguranja.

Prva konkretna aktivnost na implementaciji Memoranduma biće zajednička organizacija Dana osiguranja na Ekonomskom fakultetu, koji će se održati 25. novembra. Događaj će okupiti najistaknutije predstavnike struke sa crnogorskog tržišta osiguranja, regulatora, strukovna udruženja kao i predstavnike akademske zajednice i studente, u cilju afirmacije djelatnosti osiguranja.

P O Z I V za prijavljivanje za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara

Prijava za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara, na propisanom obrascu, podnosi se Agenciji za nadzor osiguranja, najkasnije do 18. novembra 2022. godine, i to neposrednim putem na pisarnici Agencije za nadzor osiguranja na adresi Moskovska 17A M/C1 Podgorica, ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu za obuku i polaganje stručnog ispita u cjelosti, ili djelimično (samo za pojedine predmete). Kandidati koji se prijave za obuku i polaganje dijela stručnog ispita istovremeno se prijavljuju i za priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara (‘’Službeni list Crne Gore’’, br. 115/22 od 14.10.2022. godine), u daljem tekstu: Pravilnik.

Kandidati moraju imati stečenu kvalifikaciju visokog obrazovanja najmanje sedmi nivo (VII1), u obimu od 240 kredita CSPK-a, u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje. Dokumentacija iz člana 4 stav 7 Pravilnika ne dostavlja se uz prijavu, već naknadno, ako Agencija donese odluku o organizovanju obuke, ali je poželjno uz prijavu dostaviti i CV kandidata, iz koga se može utvrditi stepen obrazovanja, struka i radno iskustvo.

Ako se, po procjeni Agencije, za obuku i polaganje stručnog ispita prijavi dovoljan broj kandidata, donijeće se odluka o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita, što podrazumijeva i priznavanje predmeta u skladu sa čl. 9 i 10 Pravilnika. O odluci o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita Agencija će pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila, uz informacije o iznosu, načinu i roku plaćanja naknade za priznavanje, obuku i polaganje stručnog ispita, kao i o spisku potrebne dokumentacije.

Ukoliko se po ovom pozivu ne prijavi dovoljan broj kandidata, obuka se neće organizovati, o čemu će Agencija pisanim putem obavijestiti sva lica koja su se prijavila.

Obrazac prijave za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara može se preuzeti ovdje, ili u prostorijama Agencije, na adresi Moskovska 17A M/C1, Podgorica.

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica o organizaciji stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovana fizička lica da će stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biti održan u decembru mjesecu 2022.godine, imajući u vidu da je Savjet Agencije za nadzor osiguranja na 369. sjednici usvojio novi Pravilnik o sadržini i načinu polaganja ispita za posredovanje, odnosno zastupanje u osiguranja (Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu  Crne Gore”.

U skladu sa novim pravilnikom, ispit će se od ovog ispitnog roka polagati u elektronskoj formi, koja će ujedno omogućiti kandidatima brži uvid u sopstvene rezultate i informaciju da li je (i koliko) predmeta potrebno polagati u narednom ispitnom roku.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju biće objavljeno na sajtu Agencije najkasnije 30 dana prije dana održavanja ispita, pa molimo sve zainteresovane da redovno prate obavještenja.“

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map