ANO vijesti

Obavještenje o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovana odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita.

Informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za dva slobodna radna mjesta

Agencija za nadzor osiguranja je raspisala oglase za radna mjesta GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju i VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja.

Tekstove oglasa možete pogledati ovdje:

GLAVNI ANALITIČAR u Sektoru za istraživanje, razvoj i saradnju - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202235/

VIŠI KONTROLOR u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja - https://www.zzzcg.me/jobs/j201762202237/

Obavještenje o javnoj raspravi povodom donošenja Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o Nacrtu pravilnika o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja.

Nacrt pravilnika i prateći prilozi mogu se preuzeti OVDJE, a komentari i sugestije se mogu dostaviti elektronskim putem, na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., najkasnije do 17. maja 2022.godine.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi“.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Nermi Nurkovic, na broj tel: 020/513-502, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su održale gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu na temu Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja

Predstavnici Agencije za nadzor osiguranja mr Lidija Drobnjak i mr Ivana Šaranović Jovićević su, u okviru aktivnosti koje Agencija preduzima u domenu finansijske edukacije, dana 18. 04. 2022. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore održale gostujuće predavanje na temu „Tržište osiguranja Crne Gore – učesnici i proizvodi osiguranja“. Studenti druge i treće godine Ekonomskog fakulteta koji prate predmete Finansijska i aktuarska matematika, Finansijska tržišta i institucije i Aktuarska matematika su imali priliku da se bliže upoznaju sa ulogom i nadležnostima Agencije za nadzor osiguranja kao regulatornog organa nadležnog za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja, djelatnošću osiguranja, učesnicima na tržištu osiguranja Crne Gore, vrstama osiguranja sa posebnim osvrtom na obavezno osiguranje od autoodgovornosti i životna osiguranja i trendovima u razvoju crnogorskog tržišta osiguranja.

Gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu je jedna u nizu aktivnosti Agencije koje za cilj imaju povećanje nivoa finansijske pismenosti u Crnoj Gori.  

Obavještenje o postupcima razmatranja prigovora kod Agencije za nadzor osiguranja

Povodom nedoumica o primjeni norme koja omogućava  osiguranicima i drugim oštećenim licima podnošenje prigovora Agenciji za nadzor osiguranja, uočenih kod određenog broja prigovora primljenih od strane advokata koji zastupaju ta lica, a u vezi sa poukom o pravnom lijeku koju društva za osiguranje navode u prvostepenim i drugostepenim odlukama (odluke komisija za prigovore), Agencija ovim putem obavještava sve buduće podnosioce prigovora, koji namjeravaju da pokrenu sudski postupak protiv društva za osiguranje, da mogućnost podnošenja prigovora Agenciji za nadzor osiguranja ne predstavlja obavezan preduslov za eventualno pokretanje sudskog postupka.

Postupak po prigovorima pred Agencijom se u smislu načina vođenja i ishoda razlikuje od postupka koji se vodi shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova i koji je za sporove iz osiguranja obavezan, a vodi se pred Centrom za alternativno rješavanja sporova. Shodno navedenom, osiguranici i druga oštećena lica koja namjeravaju da pokrenu postupak pred nadležnim sudom protiv odluke osiguravajućeg društva, prije tog postupka imaju zakonsku obavezu pokretanja postupka isključivo pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

Agencija će u svakom slučaju nastaviti da pažljivo razmatra svaki primljeni prigovor i analizira sve navode istih, kako bi ustanovila da li je subjekt nadzora u tom pojedinačnom slučaju postupao shodno zakonskim odredbama, svojim internim aktima i uslovima osiguranja.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (dodatni ispitni rok)

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Žarku Vukoviću na broj tel: 020/513-502, 067/202-565 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map