ANO vijesti

Saopštenje: Uvođenje pune digitalizacije u proces izvještavanja prema ANO

"Uvođenje pune digitalizacije u proces izvještavanja prema Agenciji za nadzor osiguranja je značajan iskorak u pogledu kvaliteta i pouzdanosti podataka i informacija koje služe kao osnov za nadzor, a nova softverska platforma će dati kvalitetnu i tehnički sofisticiranu osnovu za prikupljanje, obradu, verifikaciju i analizu podataka od strane ANO", istakao je predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Uroš Andrijašević

331

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 331. sjednici, između ostalog donio je niz akata kojima se zaokružuje pravni okvir za uvođenje digitalizacije u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji. 

Glavni razlog za donošenje akata su izmjene zakonske i podzakonske regulative iz oblasti osiguranja i drugih oblasti koji se odnose na pravna lica, kao i uvođenje pune digitalizacije u proces izvještavanja prema Agenciji, uz primjenu nove softverske platforme. Agencija je, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, Ministarstvom finansija i supervizorima iz finansijskog sektora u periodu od 2018. do 2020. godine sprovodila intenzivne aktivnosti na implementaciji projekta koji je finansiran iz paketa IPA II Assistance 2014-2020 „Podrška regulaciji finansijskih usluga” za razvoj specijalizovanog softverskog rješenja za oblast izvještavanja za potrebe nadzora. U okviru novog informacionog sistema Agencija je uspostavila portal preko kojeg će osiguravajućim društvima i drugim subjektima nadzora biti omogućeno da sve redovne izvještaje (mjesečne, kvartalne, godišnje) dostavljaju Agenciji elektronskim putem i digitalno potpisane u skladu sa najboljom praksom i tehničkim standardima izvještavanja koji su u primjeni u Evropskoj uniji. 

Po riječima predsjednika Savjeta, Uroša Andrijaševića, digitalizacija će dodatne efekte imati i na smanjenje operativnih rizika u pratećim poslovnim procesima u Agenciji i u društvima za osiguranje uz postizanje veće efikasnosti i efektivnosti u korišćenju raspoloživih resursa.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o datumu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE. O rasporedu kandidata po terminima, Agencija za nadzor osiguranja će objaviti naknadno obavještenje.

Saopštenje sa 329. sjednice Savjeta ANO: ANO uspješno realizovala planirane aktivnosti u 2020.g. uz pozitivan finansijski rezultat

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 329. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, Uroš Andrijašević, između ostalog utvrdio je Predlog finansijskih izvještaja sa izvještajem o radu Agencije za 2020. godinu.

Agencija za nadzor osiguranja je tokom 2020. godine sprovodila aktivnosti sa ciljem zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja, obezbjeđenja stabilnosti i razvoja djelatnosti osiguranja zasnovanog na zdravoj konkurenciji i jednakim uslovima poslovanja. U uslovima epidemije COVID-19, Agencija je sa posebnom pažnjom pratila uticaj rizika epidemije na poslovanje subjekata nadzora na tržištu, u cilju preventivnog djelovanja usmjerenog na obezbjeđivanju stabilnosti tržišta osiguranja i zaštite interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Agencija je u martu 2020. godine formirala međusektorski Tim za djelovanje u vanrednim situacijama (Krizni tim) koji je tokom izvještajnog perioda intenzivno komunicirao sa društvima za osiguranje, analizirao podatke o njihovom poslovanju, te sagledavao efekte epidemije na stabilnost, pravilnost i zakonitost poslovanja subjekata nadzora.

Agencija je društvima za osiguranje izrekla ukupno 11 mjera nadzora, od kojih 6 rješenja o izricanju mjere nadzora i 5 mjera upozorenja. Društva za osiguranje su postupila po svim dospjelim nalozima iz izrečenih mjera nadzora.

Agencija je društvima za zastupanje i posredovanje u osiguranju izrekla ukupno 10 mjera nadzora od kojih je 7 rješenja o izricanju mjere nadzora (6 društvima za zastupanje u osiguranju i 1 društvu za posredovanje u osiguranju) i 3 mjere upozorenja (2 društvima za zastupanje u osiguranju i 1 društvu za posredovanje u osiguranju).

Agencija za nadzor osiguranja je, i pored otežanih uslova rada usljed epidemije COVID-19, tokom 2020. godine realizovala planirane aktivnosti u definisanim rokovima.

Nezavisnom revizijom finansijskih izvještaja Agencije potvrđena je istinitost i objektivnost finansijskog stanja prikazanog u izvještajima. Agencija je u 2020. godini ostvarila poslovni prihod u iznosu od 967.233 eura ili 7,9% više u odnosu na 2019. godinu, dok su rashodi u istom periodu iznosili 786.660 eura i bili su za 19,4% niži od planiranog iznosa i za 4,5% niži u odnosu na 2019. godinu. Iskazani pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 180.628 eura u 2020. godini značajno je iznad Plana (rezultat prema Finansijskom planu je iznosio 5.057 eura).

Obavještenje o javnoj raspravi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja objavilo Javni poziv za javnu raspravu povodom Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.

Tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, zajedno sa Javnim pozivom za javnu raspravu, Programom javne rasprave, Izvještajem o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa (RIA) i Obrascem za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona može se naći na adresi https://mif.gov.me/vijesti/243453/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-osiguranju.html .

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju dostavljaju se  Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, u pisanoj formi na adresu: Stanka Dragojevića, broj 2, 81000 Podgorica ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. , na Obrascu za dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara na Nacrt Zakona.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti ovdje.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja stručnog ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Pavlu Radonjiću, na broj tel: 020/513-502, 067/312-288 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da se produžava rok javne rasprave

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da se produžava rok javne rasprave o sljedećim aktima:

 

1. Nacrt pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

2. Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

3. Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete;

4. Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;

5. Nacrt odluke o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje.

Javna rasprava trajaće do 28. aprila 2021. godine (srijeda) do kraja radnog dana. 

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu

Agencija za nadzor osiguranja obavještava zainteresovane subjekte da pokreće javnu raspravu o sljedećim aktima:

1.   Nacrt pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

2.   Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

3.   Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete;

4.   Nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;

5.   Nacrt odluke o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje.

Nacrti predmetnih akata biće na javnoj raspravi, koja počinje danas i trajaće do 22. aprila 2021. godine (četvrtak) do kraja radnog dana. 

Zainteresovani mogu OVDJE preuzeti Nacrte akata, a svi komentari i sugestije se mogu dostaviti na ovom Obrascu na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map