370. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 10. novembra 2022. godine održao 370.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližem sadržaju izvještaja o spoljnoj reviziji u društvu za osiguranje;
 2. Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „Aktuar“ DOO Podgorica;
 3. Zaključak o postupanju „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tački 1 mjere upozorenja broj 02-846/14-21 od 30. 03. 2022. godine.

369. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 2. novembra 2022. godine održao 369.sjednicu, na kojoj je usvojen Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

367. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 12. oktobra 2022. godine održao 367.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stučnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
 2. Pravilnik o bližem načinu vršenja nadzora nad poslovanjem društava za osiguranje;
 3. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica  po tački 1 mjere upozorenja broj 02-150/9-22 od 22. 07. 2022. godine;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora društva za osiguranje Wiener Städtische životno osiguranje AD Podgorica;
 5. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje direktora društva za osiguranje Generali osiguranje Montenegro AD Podgorica;
 6. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora društvu za osiguranje „Generali osiguranje“ Montenegro AD Podgorica.

366. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27. septembra 2022. godine održao 366.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Rješenje o izmjeni dozvole za obavljanje poslova društvu za osiguranje Uniqa neživotno osiguranje AD Podgorica;
 2. Rješenje o ukudanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „Čelebić Loyal“ DOO Podgorica;
 3. Odluka o usvajanju plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 4. Odluka o donošenju Programa rada Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu;
 5. Odluka o donošenju Finansijskog plana Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu.

365. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. septembra 2022. godine održao 365.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;
 2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću gubitka i mjerama za pokriće gubitka;
 3. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
 4. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
 5. Rješenja o izdavanju ovlašćenja Sonji Matović i Sofiji Marković za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.

364. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 5. septembra 2022. godine održao 364. sjednicu, na kojoj je usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta društva za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map