301. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 19. 06. 2020. godine održao 301. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3011. Odluka o stavljanju van snage odluke br. 01-262/2-20 od 03. 04. 2020. godine;

2. Rješenja o davanju saglasnosti osiguravajućem društvu „Swiss Osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Gorana Pavićević-Ćetković, Predrag Jovanović, Tanja Milošević);

3. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Edita Rituper, Marko Jazbec, Milan Viršek);

4. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje “Wiener Städtische životno osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje Ljubice Vujačić za člana odbora direktora;

5. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Dragan Filipovića, Goran Darmanović, Gorana Rašić, Stefano Culos);

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o.

7. Podgorica;Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

8. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

9. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

10. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Jovanki Leković.

300. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. 06. 2020. godine održao 300. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3001. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;

2. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „UNIQA životno osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta;

3. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „UNIQA neživotno osiguranje” AD Podgorica na izmjene i dopune Statuta;

4. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ A.D. Podgorica na imenovanje Gerhard Kalcik za člana odbora direktora;

5. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ A.D. Podgorica na imenovanje Petera Höfingera za člana odbora direktora;

6. Odluka o stavljanju van snage odluke br. 01-262/2-20 od 03. 04. 2020. godine

299. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 13. 05. 2020. godine održao 299. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja osiguranje” AD Podgorica na imenovanje članova Odbora direktora (Edvard Kranjčić, Janez Rožamrin, Slobodanka Vukadinović);
  2. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Milici Vučeković za obavljanje aktuarskih poslova.

298. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 29. 04. 2020. godine održao 298. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, utvrđeno sljedeće:

  1. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu;
  2. Finansijski iskazi Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godine.

296. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 15. 04. 2020. godine održao 296. sjednicu, na kojoj je usvojeno sljedeće:

• Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja;

• Rješenje o davanju saglasnosti, društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ A.D. Podgorica, za imenovanje Dr. Othmara Ederera za člana Odbora direktora;

• Rješenje o davanju saglasnosti, društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ A.D. Podgorica, za imenovanje Dr Wolfganga Goschnika za člana Odbora direktora;

• Rješenje o davanju saglasnosti, društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ A.D. Podgorica, za imenovanje Marka Mikića za člana Odbora direktora;

• Rješenje o davanju odobrenje, društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ A.D. Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Reviko“ D.O.O. Podgorica.

295. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 03. 04. 2020. godine održao 295. sjednicu, na kojoj je, usvojeno sljedeće:

  1. Odluka o odlaganju održavanja redovnog majskog ispitnog roka u 2020. godini, za stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja odnosno posredovanja u osiguranju;
  2. Odluka o produženju roka za dostavu izjašnjenja subjektima nadzora u vezi sa podnijetim prigovorima osiguranika i trećih oštećenih lica;
  3. Odluka o produženju perioda važenja saglasnosti date za imenovanje u odbor direktora ili za izvršnog direktora društva za osiguranje;
  4. Stroge Preporuke za ublažavanje negativnih posljedica epidemije COVID 19 na tržište osiguranja;
  5. Preporuke društvima za osiguranje date u cilju obezbjeđenja kontinuiteta poslovanja društava za  osiguranje u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19 i zaštite interesa lica koja mogu imati ili imaju pravo po osnovu ugovora o osiguranju;
  6. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržini izvještaja,  obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map