Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju (dodatni ispitni rok)

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Žarku Vukoviću na broj tel: 020/513-502, 067/202-565 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje: Na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Obavještavamo zainteresovanu javnost da su na snagu stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Prečišćene verzije navedenih propisa možete naći na sljedećem linku https://ano.me/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=110.

Saopštenje sa 346. sjednice Savjeta ANO: 2021. godina će biti rekordna za crnogorski sektor osiguranja

346Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 346. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević, između ostalog, donio je Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2022. godinu.


Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za 2022. godinu, utvrđuje se u iznosu od 3,91% od bruto fakturisane premije u 2021. godini za obavezno osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja; osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima i osiguranje vlasnika, odnosno korisnika plovnih objekata od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, kao i 0,39% od bruto fakturisane premije u 2021. godini za osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.


Savjet je, takođe, razmatrao pokazatelje poslovanja društava za osiguranje za 11 mjeseci 2021. godine. Društva za osiguranje su tokom tog perioda fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 90,3 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,1% odnosno za 4,4 mil. EUR više u odnosu na isti period u prethodnoj godini (u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna do sad, rast je 3,8%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 6,7%, odnosno za 4,5 mil. EUR više (u odnosu na 2019. godinu rast za 1,2% odnosno 841 hilj. EUR više). Premija životnog osiguranja je ostvarila pad za 1,1%, odnosno za 185 hilj. EUR manje u odnosu na uporedni period 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu premija je ostvarila rast od 16,6%, odnosno za 3,3 mil. EUR više). S tim u vezi, Predsjednik Savjeta Uroš Andrijašević istakao je da visina premije za 11 mjeseci tekuće godine ukazuje na najvjerovatnije rekordnu godinu kad je taj pokazatelj poslovanja u pitanju, imajući u vidu da je do sada rekordna bila 2019. godina, te da je u 2020. godini ostvaren blagi pad premije u odnosu na predpandemijsku godinu. ‘’Podaci nam ukazuju da se tržište osiguranja razvija i da pokazuje otpornost na eksterne i interne šokove, ali Agencija nastavlja još intenzivnije sprovođenje svojih aktivnosti u cilju održanja stabilnosti tržišta, imajući u vidu mogućnost da se negativni efekti pandemije po tržište osiguranja dese sa određenim vremenskim odmakom’’, zaključio je Andrijašević.

Obavještenje: Agencija za nadzor osiguranja objavljuje informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita

Informaciju o terminu održavanja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju i spisak kandidata koji su stekli pravo na polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Naslov: Agencija za nadzor osiguranja 01. 11. 2021. godine usvojila Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu popunjavanja pojedinih izvještaja iz Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju ANO i o načinu i rokovima

Obavještavaju se društva za osiguranje da je Agencija za nadzor osiguranja  dana 01. 11. 2021. godine usvojila Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu popunjavanja pojedinih izvještaja iz Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, a prečišćen tekst istog možete preuzeti OVDJE.

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju

Obavještenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju možete preuzeti OVDJE.

Informacija o tačnom vremenu i mjestu održavanja ispita će biti naknadno objavljena na sajtu Agencije za nadzor osiguranja u rubrici „Stručni ispiti / Zastupnici i posrednici / Ispitni rokovi.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti sekretaru ispitne komisije Sandi Senić na broj tel: 020/513-502, 067/230-281 ili na mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Agencija za nadzor osiguranja 29. 09. 2021. godine usvojila Uputstvo o načinu popunjavanja pojedinih izvještaja iz Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju ANO i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

Obavještavaju se društva za osiguranje da je Agencija za nadzor osiguranja  dana 29. 09. 2021. godine usvojila Uputstvo o načinu popunjavanja pojedinih izvještaja iz Pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja, a koje možete preuzeti OVDJE.

S A O P Š T E Nj E sa 340. sjednice Savjeta ANO: Utvrđeni Plan rada i Finansijski plan ANO za 2022. godinu

340. sjednica Savjeta ANOSavjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 340. sjednici kojojm je predsjedavao Uroš Andrijašević, predsjednik Savjeta, između ostalog utvrdio je Plan rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu, koji će biti dostavljeni Skupštini Crne Gore na usvajanje.

Aktivnosti ANO u 2022. godini definisane Planom rada biće usmjerene naročito na kontinuirano sprovođenje nadzornih aktivnosti, u cilju održanja stabilnosti tržišta osiguranja i dalje zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja, dalje usklađivanje regulative osiguranja sa evropskim zakonodavstvom u ovoj oblasti i najboljom međunarodnom praksom i standardima regulacije, unapređenje metodologije, procesa i postupaka koji se primjenjuju u nadzoru, sa ciljem obezbjeđenja kvalitetnijeg  i efikasnijeg nadzora, a zasnovano na mogućnostima novog informacionog sistema Agencije.

Kao polazna osnova za pojedinačno utvrđene pozicije u Finansijskom planu korišćene su projekcije prihoda za 2022. godinu i planirane obaveze i aktivnosti koje su utvrđene Planom rada Agencije za 2022. godinu, a koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta izvršavanja zakonom propisanih nadležnosti Agencije. Planiranje je izvršeno na osnovu pretpostavki efikasnog i efektivnog izvršavanja svih zahtjeva, zadataka i funkcija Agencije, zatim novih obaveza koje se postavljaju pred Agencijom u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i dogovorenih aktivnosti u procesu bilateralne, međunarodne saradnje sa nadzornim organima, udruženjima i drugim institucijama, uvažavajući okolnosti koje postoje usljed epidemiološke situacije izazvane COVID-19.

Savjet je razmotrio pokazatelje poslovanja tržišta osiguranja za osam mjeseci 2021. godine. Društva za osiguranje su, zaključno sa avgustom tekuće godine, fakturisala ukupnu bruto premiju u iznosu od 66,7 mil. EUR, što predstavlja rast od 5,8% odnosno za 3,7 mil. EUR više u odnosu na isti period u prethodnoj  godini (u odnosu na 2019. godinu rast je 3,7%, odnosno za 2,4 mil. EUR više). Premija neživotnog osiguranja ostvarila je rast za 7%, odnosno za 3,5 mil. EUR više (u odnosu na 2019. godinu rast za 1,5% odnosno 827 hilj. EUR više).

Takođe, i premija životnog osiguranja je ostvarila rast za 1%, odnosno za 118 hilj. EUR više u odnosu na uporedni period 2020. godine (u odnosu na 2019. godinu premija je ostvarila rast od 3,7%, odnosno za 2,4 mil. EUR više). Najviši nominalni rast premije ostvaren je u vrsti 10 Osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 1,7 mil. EUR (7,1%), u vrsti 01 Osiguranje od posljedica nezgode za 647 hilj. EUR (9,7%), zatim u vrsti 11 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu vazduhoplova 555 hilj. EUR (438,9%) i 14 Osiguranje kredita za 357 hilj. EUR (104,9%) u odnosu na uporedni period 2020. godine. Ukupan iznos riješenih šteta ostvario je rast od 21,2% (za 4,7 mil. EUR) u odnosu na uporedni period 2020. godine. Na kraju posmatranog perioda sva društva su bila likvidna (koeficijent likvidnosti na 31.08.2021. godine je iznosio 17,2).

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map