263. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 25. 12. 2018. godine održao 263. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2019. godinu;

 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora;

 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Darinka Ivanović, Ana Noveljić, Maja Armenko, Vladimir Drobnjak, Lidija Mitrović, Marijana Radosavović i Igor Dobrosavljević.

260. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 12. 11. 2018. godine održao 260. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Milica Pavićević i Ružica Radojević.

258. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 24. 10. 2018. godine održao 258. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Rješenje o izdavanju dozvole društvu „Amon“ DOO Podgorica za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju;
 • Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora.

256. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 09. 2018. godine održao 256. sjednicu, na kojoj su usvojeni sljedeći akti:

 • Plan rada Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu;
 • Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2019. godinu;
 • Plan integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
 • Pripremne smjernice o upravljanju društvima za osiguranje;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica za imenovanje spoljnjeg revizora za 2018. godinu;
 • Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju fizičkim licima: Dario Tomić i Vojin Vuković.

254. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 07. 09. 2018. godine održao 254. sjednicu, na kojoj je usvojeno Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu „Alfa Insurance Broker“ DOO Podgorica.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map