40. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 12. marta 2010. godine održana je 40. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene statuta SAVA MONTENEGRO AD Podgorica (dokapitalizacija);

2. Rješenje o davanju saglasnosti UNIQA životnom osiguranju AD za imenovanje Nenada Milikića za ovlašćenog aktuara društva;

3. Rješenje o davanju saglasnosti UNIQA neživotnom osiguranju AD za imenovanje Nenada Milikića za ovlašćenog aktuara društva;

4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju fizičkim licima;

5. Zapisnik sa 1. ispitnog roka za stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju održanog 06.12.2009.godine i dodatnog roka održanog 01.03.2010.godine.

39. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 29. januara 2010. godine održana je 39. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o davanju saglasnosti Lovćen osiguranju AD za imenovanje Boštjana Vovka za člana odbora direktora društva;

2. Rješenje o davanju saglsnosti Lovćen osiguranju AD na reizbor članova odbora direktora društva: Igor Stebernak, Uroš Ivanc, Miha Grilec, Dragomir Ljubojević i Aleš Košiček;

3. Rješenje o davanju saglasnosti Lovćen osiguranju AD za imenovanje Marije Osojnik-Bubnič i Rudija Lipoveca za ovlašćene aktuare društva;

4. Rješenje o davanju saglasnosti Merkur osiguranju AD za imenovanje MV KONSALT doo za spoljnjeg revizora društva za 2010. godinu;

5. Rješenje o davanju saglasnosti fizičkim licima za obavljanje poslova posredovanja / zastupanja u osiguranju: Dejan Šofranac; Vladan Perazić; Mišo Doderović; Vera Lončar; Ljubomir Čepić; Dragan Vukčević; Vladan Kovačević; Ljubiša Koldžić; Ljiljana Backović.

38. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 24. decembra 2009. godine održana je 38 sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

1. Rješenje o oduzimanju dozvole za rad MAGNAT osiguranju AD Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti fizičkim licima za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju:

- Balša Čavlović – posredovanje i zastupanje

- Vojislav Drobnjak – posredovanje;

3. Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za zastupanje u osiguranju PREMIJA PLUS doo Podgorica.

37. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 9. decembra 2009. godine održana je 37. sjednica Savjeta Agencije za nadzor siguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

 1. Rješenje o davanju saglasnosti LOVĆEN osiguranju AD Podgorica za imenovanje Matjaža Rakoveca za člana odbora direktora;
 2. Rješenje o davanju saglasnosti LOVĆEN osiguranju AD Podgorica za imenovanje Andreja Slapara za člana odbora direktora;
 3. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Gorana Darmanovića za člana odbora direktora;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Predraga Filipovića za člana odbora direktora;
 5. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Nataše Marjanović za člana odbora direktora;
 6. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Aleksandre Perić za člana odbora direktora;
 7. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Ljiljane Stojković za člana odbora direktora;
 8. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za imenovanje Gorana Boškovića za člana odbora direktora;
 9. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za imenovanje Mladena Ostojića za člana odbora direktora;
 10. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za imenovanje Save Bogićevića za člana odbora direktora;
 11. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za imenovanje Branke Borović za člana odbora direktora;
 12. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za otvaranje poslovne jedinice u Herceg Novom;
 13. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za imenovanje Pricewatterhouse Cooper DOO za spoljneg revizora za 2009. godinu;
 14. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI životnim osiguranjima AD Podgorica za imenovanje Pricewatterhouse Cooper DOO za spoljneg revizora za 2009. godinu.

36. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 16. novembra 2009. godine održana je 36. sjednica Savjeta Agencije za nadzor siguranja na kojoj su donijeta sljedeća rješenja:

 1. Usvojen je plana rada Agencije za nadzor osiguranja za 2010. godinu;
 2. Rješenje o davanju saglasnosti SWISS osiguranju AD Podgorica za imenovanje Vukašina Labovića za člana odbora direktora;
 3. Rješenje o davanju saglasnosti Eurofondu AD za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu SWISS osiguranja AD Podgorica;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti SWISS osiguranju AD Podgorica za izmjene Statuta;
 5. Rješenje o davanju saglasnosti SAVA MONTENEGRO osiguranju AD Podgorica za imenovanje Marije Milojke Kolar Celarc za člana odbora direktora;
 6. Rješenje o davanju saglasnosti SAVA MONTENEGRO osiguranju AD Podgorica za imenovanje Tomaža Oplotnika za člana odbora direktora;
 7. Rješenje o davanju saglasnosti SAVA MONTENEGRO osiguranju AD Podgorica za imenovanje Jošta Dolničara za člana odbora direktora;
 8. Rješenje o davanju saglasnosti MERKUR osiguranju AD Podgorica za imenovanje Ermina Nuhića za člana odbora direktora;
 9. Rješenje o davanju saglasnosti MERKUR osiguranju AD Podgorica za imenovanje Terence John Taylor-a za člana odbora direktora;
 10. Rješenje o davanju saglasnosti MERKUR osiguranju AD Podgorica za imenovanje Brirgit von Maurnbock za člana odbora direktora;
 11. Rješenje o davanju saglasnosti TRIGLAV Zavarovalnici, Slovenija, za sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu LOVĆEN osiguranja AD Podgorica;
 12. Rješenje o davanju saglasnosti DELTA GENERALI osiguranju AD Podgorica za otvaranje poslovne jedinice u Baru.

35. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Dana 14. oktobra 2009. godine održana je 35. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja na kojoj su donijeta sljedeće rješenja:

 1. Rješenje o davanju saglasnosti SWISS osiguranju AD Podgorica za imenovanje Branka Kaluđerovića za člana odbora direktora
 2. Rješenje o davanju saglasnosti SWISS osiguranju AD Podgorica za imenovanje Željka Vukovića za člana odbora direktora;
 3. Rješenje o davanju saglasnosti MERKUR osiguranju AD Podgorica za imenovanje KPMG d.o.o. za spoljnjeg revizora društva za 2009. godinu;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti Jasmini Aranitović za obvaljanje poslova zastupanja u osiguranju;
 5. Rješenje o davanju saglasnosti Snežani Bulatović za obvaljanje poslova zastupanja u osiguranju i
 6. Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map