381. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. mart 2023. godine održao 381.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

3811.  Analiza tržišta IVQ 2022. godine ;

2.  Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli IVQ 2022. godine ;

3.  Odluka o utvrđivanju finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

4.  Izvještaj o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

5.  Odluka o izmjenama Plana javnih nabavki;

6.  Dopuna Plana jednostavnih nabavki za 2023. godinu;

7.  Zaključak o postupanju društva za posredovanje u osiguranju „Finansije24“ DOO Podgorica po nalogu iz stava 1 Rješenja o uslovnom oduzimanju dozvole broj 03-532/7-22 od 14. 02. 2023. godine;

8.  Odluka o imenovanju predavača za obuku i polaganje ispita iz predmeta Ekonomija u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

380. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. mart 2023. godine održao 380.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

380

1. Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja

2. Odluka o određivanju Dana Agencije za nadzor osiguranja;

3. Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja;

4. Izmjene i dopune Operativnog plana rada za 2023. godinu;

5. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tačkama 1 st 1 i 2 Mjere upozorenja broj 02-536/14-22 od 26. 12. 2022. godine;

6. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tački 2 mjere upozorenja  02-536/15-22 od 26. 12. 2022. godine;

7. Izvještaj o javnim nabavkama za Q4 2022;

8. Konačan odgovor po prigovoru GLAVNOG GRADA PODGORICA – Tržnice i pijace d.o.o.;

9. Konačan odgovor po prigovoru Predraga Delića;

10. Konačan odgovor po prigovoru Jelene Brajković;

11. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Marija Pavićević, Milena Vuković, Ružica Krstonijević, Aleksandra Durković, Haris Galagija);

12. Saglasnost na način i rok plaćanja naknade za obuku i polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

13. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje plana integriteta.

379. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 02. mart 2023. godine održao 379.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

379

1. Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje;

2. Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „Bonus Broker“ DOO Podgorica;

3. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica po tačkama 1, 2, 3, 5 i 6 Mjere upozorenja broj 02-315/9-22 od 14. 09. 2022. godine;

4. Zaključak o postupanju društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica po tačkama 2 i 3 Mjere upozorenja broj 02-536/16-22 od 26. 12. 2022. godine;

5. Konačan odgovor po prigovoru Nevene Kopitović;

6. Konačan odgovor po prigovoru Meri Kreže Ostojić;

7. Konačan odgovor po prigovoru Irfana Beganovića;

8. Analiza tržišta osiguranja za januar 2023. godine;

9. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za stručni ispit za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

378. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. februara 2023. godine održao 378.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3781.Rješenje o uslovnom oduzimanju dozvole društvu za posredovanje u osiguranju „Finansije 24“ DOO Podgorica;

2.Izvještaj o popisu osnovnih sredstava, novčanih sredstava na žiro i deviznim računima, gotovog novca, potraživanja i obaveza Agencije za nadzor osiguranja na dan 31.12.2022. godine;

3.Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava;

4.Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju;

5.Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za izbor spoljnjeg revizora;

6.Izvještaj o realizaciji Operativnog plan rada Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

7.Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu radne verzije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;

8.Pravilnik o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje;

 

377. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 25. januara 2023. godine održao 377.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

377

1. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Matjaža Božiča za glavnog izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica;

2. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Stanka Mugoše za izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD;

3. Uputstvo o radu Komisije za stručni ispit i Komisije za priznavanje predmeta u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara; 

4. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Generali osiguranje Montenegro” AD Podgorica po tački 1 Mjere upozorenja broj 02-122/9-22 od 22. 07. 2022. godine;

5. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Lovćen životna osiguranja” AD Podgorica po Rješenju o izricanju mjere nadzora broj 02-150/7-22 od 22. 07. 2022. godine;

6. Zaključak o postupanju društva za osiguranje “Uniqa neživotno osiguranje” AD Podgorica po tački 3 Mjere upozorenja broj 02-846/13-21 od 30. 03. 2022. godine;

7. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Enis Pilica, Srećko Lekić, Maja Lekić, Marina Pepđonović, Milena Tučević, Deniza Halilović, Vinka Knežević);

8. Plan javnih nabavki za 2023. godinu;

9. Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranja;

10. Mišljenje u vezi sa članom 153 stav 5 tačka 5 Zakona o osiguranju;

11. Inicijativa za odlaganje primjene IFRS 17 i IFRS 9;

375. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. decembra 2022. godine održao 375.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  • Statut Agencije za nadzor osiguranja;
  • Pravilnik o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju;
  • Pravilnik o bližem načinu vršenja poslova posredovanja i zastupanja ;
  • Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2023. godinu;
  • Odluka o izboru spoljnjeg revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja;
  • Odluka o organizovanju obuke i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;
  • Rješenje o davanju saglasnost za imenovanje Borisa Đurovića na mjesto izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica;
  • Operativni plan rada Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu;
  • Odluka o razrješenju i imenovanju sekretarke Savjeta.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map