391. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 18. avgusta 2023. godine održao 391.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Odluka o izmjeni Amandmana 1 na Plan javnih nabavki za 2023. godinu;
 2. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjenu Statuta društvu za osiguranje XX;
 3. Rješenje o davanju saglasnosti za promjenu sjedišta društvu za osiguranje XX;
 4. Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta XX;
 5. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;

389. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 03. avgusta 2023. godine održao 389.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 

1.Ugovor o nabavci usluga održavanja Core IT sistema između Agencije za nadzor osiguranja i XX;

2.Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki i jednostavnih nabavki za II kvartal 2023. godine;

3.Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023. (XX);

4.Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023. (XX);

5.Predlog flajera ANO – Postupak po prigovorima osiguranika;

6.Zaključak o postupanju društva za osiguranje XX po rješenju o izricanju mjere nadzora;

7.Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka za predmet Ekonomija, u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

8.Zapisnik o načinu i toku održavanja I ispitnog roka za predmet Vjerovatnoća i matematička statistika, u okviru stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

9.Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodimaAgencije za nadzor osiguranja za II kvartal 2023. godine;

10.Izvještaj o realizaciji Operativnog plana rada Agencije za nadzor osiguranja za II kvartal 2023. godine;

11.Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranje;

12.Odluka o izmjeni Amandmana 1 na Plan javnih nabavki za 2023. godinu;

388. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 10. jula 2023. godine održao 388.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

 1. Nadzorne mjere za društvo za posredovanje “XX” i Zaključak o otklanjanju nepravilnosti;
 2. Nadzorne mjere za društvo za osiguranje “XX” i Zaključak o otklanjanju nepravilnosti;
 3. Zaključci o postupanju društvo za osiguranje “XX” po nadzornim mjerama;
 4. Zapisnik o godišnjoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i NBOCG za 2022. godinu;
 5. Zapisnik o redovnoj kvartalnoj posrednoj kontroli poslovanja društava za osiguranje i NBOCG za prvi kvartal 2023. godine;
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja;
 7. Odluka o ažuriranju Registra rizika za 2023. godinu i Rješenje o imenovanju lica za koordinaciju aktivnosti  na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima;
 8. Rješenje o određivanju odgovornog lica za izradu i sprovođenje Plana integriteta;
 9. Poslovnik o izmjenama Poslovnika o radu Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;
 10. Ugovor o nabavci usluga održavanja Core IT sistema između Agencije za nadzor osiguranja i XX;
 11. Rješenje o zaradi za direktora Agencije za nadzor osiguranja;
 12. Rješenje o davanju odobrenja za izbor spoljnjeg revizora za 2023;
 13. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;
 14. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju XX;
 15. Analiza tržišta osiguranja za prvi kvartal 2023. godine.

386. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. juna 2023. godine održao 386.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

3861. Zaključak o postupanju po rješenju o izricanju mjere nadzora broj 02-767/10-22 od 31. 05. 2023. godine;

2. Zaključak o postupanju po tački 7 rješenja o izricanju mjere nadzora broj 02-767/11-22 od 31. 05. 2023. godine;

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2022. Godinu

4. Otvaranje i razmatranje dokumentacije pristigle u vezi sa javnim konkursom za imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja od 09.06.2023. godine

385. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. juna 2023. godine održao 385.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, razmatrano i usvojeno sljedeće:

1.           Odluka o razrješenju sekretarke i imenovanju sekretara Savjeta Agencije za nadzor osiguranja;

2.            Odluka o objavljivanju konkursa za dodjelu Godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu;

3.            Odluka o organizovanju stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju;

4.            Rješenje o izricanju nadzorne mjere UNIQA životnom osiguranju;

5.            Mišljenje Agencije za nadzor osiguranja na zahtjev NLB banke;

6.            Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u 2022. godini;

7.            Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara;

8.            Nacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju - predlag Ministarstvu finansija za javnu raspravu;

9.            Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora Agencije za nadzor osiguranja - inicijativa Sindikalne organizacije ANO.

 

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map