338. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 31. 08. 2021. godine održao 338. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

20210831 1214231. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „Premija plus“ DOO Podgorica;

2. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „Auctor“ DOO Podgorica;

3. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „Ideal Life“ DOO Podgorica;

4. Rješenje o oduzimanju dozvole za pružanje drugih usluga u osiguranju Agenciji za pružanje drugih usluga u osiguranju “Montenegro Assistance” DOO Podgorica;

5. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „Obses“ DOO Podgorica;6. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „Partner M“ DOO Podgorica.

 

337. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 11. 08. 2021. godine održao 337. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Rješenja o izdavanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (Harisu Kurtagiću, Jasmini Čobić, Marijani Vulović i Nikolini Gogić);
 2. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica za izbor spoljnjeg revizora;
 3. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica, za izbor spoljnjeg revizora.

335. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26.07. 2021. godine održao 335. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Odluka o stavljanju van snage Stroge preporuke br. 01-262/5-20 od 03.04.2020. godine;
 2. Smjernice o kriterijumima za isplatu dividende društava za osiguranje;
 3. Pravilnik o poslovnoj tajni Agencije za nadzor osiguranja;
 4. Mišljenje povodom pitanjada li bi lice koje je imenovano za izvršnog direktora i koje je zaključilo ugovor o regulisanju prava i obaveza sa društvom za osiguranje (menadžerski ugovor) moglo dobiti saglasnost Agencije za nadzor osiguranja za imenovanje za izvršnog direktora društva za osiguranje;
 5. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje “Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;
 6. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Ani Janković, Andrijani Marić, Bojani Bošković, Bojani Jeknić, Branki Đurović, Daliborki Spasojević, Danijeli Milović, Denisu Šehoviću, Elmi Murić, Kočan Elviru, Goranu Gojkoviću, Jasni Ražnatović, Jeleni Kastartović, Jovici Boriloviću, Osmanagić Mensuru, Nadi Svilanović, Nemanji Marić, Ognjenu Vujoševiću, Radoju Delibašiću, Sanji Stijović, Vesni Rajković Raketić, Ivani Marić, Nemanji Marić, Aleksandri Raičević, Anđeli Radunović, Dajani Nedić, Daliboru Pejoviću, Dragani Bojović, Jeleni Ivanović, Kseniji Malović, Mariji Maksić, Gubeirnić Merzi i Veljku Kolinoviću).

334. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 07.07. 2021. godine održao 334. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;
 2. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Nikoli Pejoviću i Nini Ćorsović.

333. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. 06. 2021. godine održao 333. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

 1. Odluka o utvrđivanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2020. godinu;
 2. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
 3. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
 4. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju Amini Kurtagić, Elmi Ećo, Slavici Niković i Jeleni Ćulafić.

331. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 05. 2021. godine održao 331. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3311. Odluka o uspostavljanju registra rizika za 2021.godinu i odredjivanju lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima za 2021.godinu;

2. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „ROGOŠIĆ INVEST“ DOO Podgorica;

3. Pravilnik o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

4. Tehničko uputstvo o načinu i formatu izvještavanja Agencije za nadzor osiguranja;

5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete;

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;

8. Odluka o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje;

9. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Aleksandri Perović, Anđeli Đurović, Ankici Vujnović, Srđi Džodžu i Zdravku Baošiću.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map