365. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. septembra 2022. godine održao 365.sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;
  2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću gubitka i mjerama za pokriće gubitka;
  3. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
  4. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica;
  5. Rješenja o izdavanju ovlašćenja Sonji Matović i Sofiji Marković za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.

364. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 5. septembra 2022. godine održao 364. sjednicu, na kojoj je usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta društva za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica.

363. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. avgusta 2022. godine održao 363. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica za izbor spoljnjeg revizora;
  2. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Andrijana Mirković, Aleksandra Dabanović, Nataša Popović).

362. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 2. avgusta 2022. godine održao 362. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Pravilnik o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju;
  2. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja.

361. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. jula 2022. godine održao 361. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3611. Odluka o usvajanju Registra rizika na nivou Agencije za nadzor osiguranja za 2022. godinu;

2. Rješenje o imenovanju lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima;

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o postupanju u upravnim predmetima u 2021. godini;

4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja/zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Dušanki Jovićević, Duški Mandić, Jeleni Kovačević, Gordani Kukalj, Kristini Milinković, Mariji Milićević, Mariji Remiković, Marini Ćeranić, Milici Ivanović, Mirjani Joković, Muhamedu Bučanu, Svetlani Klicov, Tanasiju Zoriću, Ani Kovačević, Luki Đuroviću, Mileni Pejović);

5. Rješenje o davanju saglasnosti akcionarskom društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ Podgorica za izmjenu registrovanog skraćenog naziva;

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju.

360. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 6. jula 2022. godine održao 360. sjednicu, na kojoj je verifikovan Nacrt Pravilnika o bližim dokazima o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map