357. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 1. juna 2022. godine održao 357. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

357

1. Rješenje o davanju saglasnosti za imenovanje Vladimira Markovića, na mjesto izvršnog direktora u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

2. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora u društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica (Aco Aleksić, Adel Bahtanovića, Nela Belević);

3. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora društva za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica (Ana Radonjić, Boris Palicheva, Philip Mihaylov);

4. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju;

5. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Dragani Ćuk, Ani Milatović, Mariji Šaranović, Gorici Burzanović za obavljanje poslova posredovanja/zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju;

6.Izvještaj sa javne rasprave na Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja;

7.Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja;

8.Mišljenje o načinu postupanja po članu 12 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju

9.Mišljenje o primjeni člana 62 stav 2 tačka 1 i stav 3 Zakona o osiguranju.

356. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 20.05.2022. godine održao 356. sjednicu, na kojoj je usvojeno sljedeće:

1.      Rješenje po zahtjevu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora – MANS za slobodan pristup informacijama;

2.      Rješenje o davanju odobrenja za izbor društva za reviziju društvu za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica.

 

355. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28.04.2022. godine održao 355. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

2551. Odluka o utvrđivanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajima i Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu;

2. Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju za majski rok 2022.godine;

3. Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i kriterijumima za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca i članova organa upravljanja (na verifikaciju povodom javne rasprave);

4. Rješenje o davanju saglasnost društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

5. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje člana Odbora direktora društva za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica (Georg Schneidera, Gorana Pavićević-Ćetković, Klausa Scheitegela);

6. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Adnan Mohamad, Ana Rajković, Dragoslav Ivanović, Goran Mrdak, Jelena Rovčanin, Sonja Jovetić, Igor Đukić, Snežana Mađarić, Anita Živaljević, Mileta Drašković).

354. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30.03.2022. godine održao 354. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu;
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja;
  3. Rješenje o davanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Žaklini Radulović Vučinić iz Podgorice.

353. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 23.03.2022. godine održao 353. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za utvrđivanje naknade nematerijalne i nekih vidova materijalne štete;

2. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o jedinstvenim kriterijumima za procjenu štete na vozilima i štete koja je posljedica nemogućnosti korišćenja vozila;

3. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o određivanju procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta) odnosno umanjenja opšte životne aktivnosti fizičkih lica kao posljedice povređivanja u saobraćajnoj nezgodi;

4. Mišljenje u vezi sa članom 48 Zakona o osiguranju;

5. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica na izmjene i dopune statuta;

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za izbor spoljnjeg revizora;

7. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje Wiener Städtische životno osiguranje AD Podgorica za imenovanje članova odbora direktora (Peter Höfinger, Gerhard Lahner, Damir Ivaštinović);

8. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja/zastupanja i posredovanja u osiguranju (Jadranka Irić, Kristina Jokić, Peđa Martinović, Olivera Vukić).

352. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 08.03.2022. godine održao 352. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1.Rješenje po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore za slobodan pristup informacijama;

2.Rješenje po zahtjevu Centra za građansko obrazovanje za slobodan pristup informacijama.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map