347. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30.12.2021. godine održao 347. sjednicu, na kojoj je usvojeno Rješenje o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta Udruženje - Nacionalni biro osiguravača Crne Gore.

346. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 27.12. 2021. godine održao 346. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3461.      Odluka o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2022. godinu;

2.     Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Slavku Antiću.

 

345. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 15.12. 2021. godine održao 345. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3451. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara podataka o društvima za osiguranje i drugim subjektima koji podliježu kontroli Agencije za nadzor osiguranja;

2. Odluka o stavljanju van snage Uputstva o davanju saglasnosti prilikom ponovnog izbora za člana odbora direktora društva za osiguranje br. SS-62/09;

3. Odluka o izboru revizora za vršenje revizije finansijskih iskaza Agencije za nadzor osiguranja.

344. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01.12. 2021. godine održao 344. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenje o oduzimanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Komercijalnoj banci AD Podgorica;
  2. Rješenje o oduzimanju saglasnosti za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju Podgoričkoj banci AD Podgorica;
  3. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica (Alenka Vrhovnik Težak, Teda Đekanovića, Marjeta Gorinšek, Tomaž Žusta, Mateja Geržin).

343. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 01.11. 2021. godine održao 343. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

343

1. Uputstvo o izmjenama Uputstva o načinu popunjavanja pojedinih izvještaja iz pravilnika o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

2. Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju Bromar DOO Podgorica;

3. Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju Bonus Broker DOO Podgorica;

4. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju Dejanu Šofrancu iz Herceg Novog.

341. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 11.10. 2021. godine održao 341. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Nebojši Todorović i Željki Radak Kukavičić.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map