331. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 26. 05. 2021. godine održao 331. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3311. Odluka o uspostavljanju registra rizika za 2021.godinu i odredjivanju lica za koordinaciju aktivnosti na uspostavljanju procesa upravljanja rizicima za 2021.godinu;

2. Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju društvu za zastupanje u osiguranju „ROGOŠIĆ INVEST“ DOO Podgorica;

3. Pravilnik o sadržaju izvještaja i drugih obavještenja i podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

4. Tehničko uputstvo o načinu i formatu izvještavanja Agencije za nadzor osiguranja;

5. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja;

6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja tehničkih rezervi za rezervisane štete;

7. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje;

8. Odluka o izmjenama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje;

9. Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Aleksandri Perović, Anđeli Đurović, Ankici Vujnović, Srđi Džodžu i Zdravku Baošiću.

329. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 28. 04. 2021. godine održao 329. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno/verifikovano sljedeće:

  1. Odluka o utvrđivanju predloga Finansijskih izvještaja, sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja i Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu;
  2. Radna verzija Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi društva za osiguranje;
  3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku odlučivanja po prigovorima osiguranika i drugih lica:
  4. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica, za izbor društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica.

328. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 14. 04. 2021. godine održao 328. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3281. Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu;

2. Mišljenje o primjeni člana 62 stav 2 Zakona o osiguranju-izrada analize rizika i procjene solventnosti;

3. Rješenje o davanju saglasnosti na statut društvu za osiguranje „Grawe neživotno osiguranje“ AD Podgorica;

4. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje članova Odbora direktora društva „Generali osiguranje Montenegro“ A.D. Podgorica (Dragan Filipović, Goran Darmanović, Gorana Rašić, Michele Cirieco, Srđan Boričić);

5. Rješenja o davanju saglasnosti za imenovanje člana Odbora direktora društva za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica (Slobodanka Vukadinović, Danilo Pavličić, Stanko Mugoša – uslovna saglasnost);

6. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju preduzetniku-zastupniku u osiguranju Veljku Stevanoviću - „Horizont MNE“;

7. Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju društvu za posredovanje u osiguranju „Finansije 24“ DOO Podgorica;

8. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Vladimiru Stevanoviću.“

327. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 31. 03. 2021. godine održao 327. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Odluka o utvrđivanju finansijskih izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godinu;

2. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

3. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica na izmjene Statuta;

4. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Alenka Vrhovnik Težak, Marijeta Gorinšek, Tedo Đekanović, Tomaž Žust, Zoran Milošević)

5. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Marko Jazbec, Milan Viršek).

326. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 18. 03. 2021. godine održao 326. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3261.Odluka o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana integriteta Agencije za nadzor osiguranja;

2.Rješenje o davanju saglasnosti duštvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje Matjaža Božiča za izvršnog direktora;

3.Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica da za člana Odbora direktora imenuje Zvonka Pekovića;

4.Rješenje o davanju odobrenje društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ AD Podgorica za izbor društva za reviziju „Ernest & Young Montenegro“ d.o.o. Podgorica;

5.Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za izbor društva za reviziju „Reviko“ d.o.o. Podgorica;

6.Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Radivoja Rašovića, Dr. Othmara Ederera i Marka Mikića);

7.Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Wiener Städtische životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Damira Ivaštinovića, Gerharda Kalcika, Petera Höfingera);

8.Rješenja o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju (Svetlani Mikavica Dulović i Zefu Gjokiqu).

325. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 17. 02. 2021. godine održao 325. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

1. Odluka o usvajanju izvještaja o javnim nabavkama u 2020. godinu;

2. Odluka o organizovanju dodatnog ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju;

3. Rješenje o davanju saglasnost društvu za osiguranje „Grawe osiguranje“ AD Podgorica za usvajanje novog Statuta;

4. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Ana Radonjić – Ana Radonjić, Bernd Saurugg, Georgios Bartizs);

5. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ AD Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Aco Nikolić, Bernhard Nigl, Nikolai Genchev);

6. Rješenje o izdavanju ovlašćenja Jeleni Eraković za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map