306. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 22. 07. 2020. godine održao 306. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojena Odluka o izmjenama Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2020. godine.

305. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 16. 07. 2020. godine održao 305. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno Rješenje o izdavanju dozvole za rad društvu za posredovanje u osiguranju „Insurance Financial Solutions“ DOO Podgorica.

304. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je održao 304. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

  1. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa životno osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Alexander Breita, Gerald Muellera, Gordana Bukumirić);
  2. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Uniqa neživotno osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Emil Džudžević, Olivera Böhm, Siniša Nišić).

303. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 30. 06. 2020. godine održao 303. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

Savjet ANO 30.6

1. Odluka o utvrđivanju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2019. godinu;

2. Pravilnik o izmjeni  i dopuni Pravilnika o sadržini obrasca polise osiguranja od autoodgovornosti;

3. Pravilnik o postupku odlučivanja po prigovorima osiguranika i drugih lica;

4. Rješenje o slobodnom pristupu informacijama po zahtjevu Centra za građansko obrazovanje.

302. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 25. 06. 2020. godine održao 302. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojena Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja za 2020.godinu i Amandman 1 na Plan javnih nabavki za 2020. godinu.

301. sjednica Savjeta Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja je dana 19. 06. 2020. godine održao 301. sjednicu, na kojoj je, između ostalog, usvojeno sljedeće:

3011. Odluka o stavljanju van snage odluke br. 01-262/2-20 od 03. 04. 2020. godine;

2. Rješenja o davanju saglasnosti osiguravajućem društvu „Swiss Osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Gorana Pavićević-Ćetković, Predrag Jovanović, Tanja Milošević);

3. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Edita Rituper, Marko Jazbec, Milan Viršek);

4. Rješenje o davanju saglasnosti društvu za osiguranje “Wiener Städtische životno osiguranje“ A.D. Podgorica za imenovanje Ljubice Vujačić za člana odbora direktora;

5. Rješenja o davanju saglasnosti društvu za osiguranje „Generali osiguranje Montenegro“ A.D. Podgorica za imenovanje članova Odbora direktora (Dragan Filipovića, Goran Darmanović, Gorana Rašić, Stefano Culos);

6. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Swiss osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o.

7. Podgorica;Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

8. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Lovćen životna osiguranja“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

9. Rješenje o davanju odobrenja društvu za osiguranje „Sava osiguranje“ AD Podgorica, za imenovanje društva za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica;

10. Rješenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju Jovanki Leković.

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map