Društva za osiguranje

Društva u postupku likvidacije odnosno stečaja

Lovćen - životna osiguranja AD

Poslovno ime: Lovćen – životna osiguranja AD

Sjedište društva: ul. Marka Miljanova 29, Podgorica br.saglasnosti 03-137/2-11 od 19. 01. 2012.

Vrsta osiguranja: životno osiguranje

Broj i datum izdavanja dozvole za rad: 03-991/4-10 od 21.12.2010.

PIB matični broj društva: 02815745

Registarski broj kod CRPS: 40009247

Podaci o kvalifikovanim imaocima: Lovćen osiguranja AD Podgorica, ul. Slobode 13A – 100%

Izvršni direktor, broj saglasnosti i datum: Zorka Milić, 03-25/2-22 od 14.06.2022

Članovi odbora direktora sa brojem saglasnosti i datumom: Slobodanka Vukadinović, 03-186/7-21 od 15.04.2021, Danilo Pavličić, 03-186/6-21 od 15.04.2021, Stanko Mugoša, 03-186/8-21 od 15.04.2021.

Poslovno ime i sjedište revizora: "Deloitte" DOO Podgorica, Cetinjska br. 11, br.saglasnosti 03-372/3-22 od 24.06. 2022., Katarina Bulatović

Finansijski izvještaj društva sa mišljenjem ovlaćenog revizora: 2011. godina; 2012. godina; 2013. godina; 2014. godina; 2015. godina; 2016. godina;  2017. godina; 2018. godina; 2019. godina. 2020. godina. 2021. godina.

Broj telefona: +382 20 231 882

Web sajt: www.lovcenzivot.me

ANO

Agencija za nadzor osiguranja je regulatorni organ koji je nadležan za nadzor poslovanja društava za osiguranje i drugih pravnih i fizičkih lica koja pružaju usluge u okviru djelatnosti osiguranja.

Opširnije

Kontakt

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
+382 20 513 502
+382 20 513 503
Ul. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora

Google map